Zamknij

Nowe obowiązki giełd i kantorów kryptowalut; zmiany już po 13 lipca

Olga Papiernik
06.06.2018 16:32
kryptowaluty
fot. Andre Francois on Unsplash

Po 13 lipca br. podmioty prowadzące giełdy i kantory kryptowalut - w myśl ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - staną się tzw. instytucjami obowiązanymi, co nałoży na nie dodatkowe obowiązki - przypomina w środowym komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego.

UWAGA! Możesz trafić na listę ostrzeżeń publicznych

Komisja przestrzega zarazem te podmioty, że będzie je umieszczać na liście ostrzeżeń publicznych, jeśli będzie istnieć podejrzenie naruszania przez nie prawa.

KNF w wydanym w środę komunikacie przypomina, że "w polskim systemie prawa nie funkcjonują przepisy zakazujące prowadzenia działalności w charakterze giełd lub kantorów kryptowalut, co oznacza, że prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności w formie giełdy lub kantoru kryptowalut, a także obrót kryptowalutami, nie jest zakazane, a w związku z tym jest legalne".

Zobacz także

Co się zmieni?

"Należy wskazać, że od dnia 13 lipca 2018 roku podmioty prowadzące działalność w zakresie giełd i kantorów kryptowalut staną się instytucjami obowiązanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy) i będą w związku z tym musiały wykonywać wszystkie obowiązki tam wskazane" - zaznacza komunikat. Tzw. instytucja obowiązana, w myśl tej ustawy, to m.in. instytucja zobligowania do zastosowania określonych procedur w sytuacji podejrzenia obrotu pieniędzmi pochodzącymi z przestępstwa.

KNF dodaje, że dodatkowo prowadzenie tej działalności "wiązać się może z wykonywaniem czynności objętych właściwymi przepisami regulującymi działalność podmiotów na rynku finansowym, a co za tym idzie z obowiązkiem uzyskania stosowych zezwoleń KNF, np. zezwolenia na wykonywanie usług płatniczych w zakresie prowadzenia rachunków płatniczych (tzw. wirtualne portmonetki) i wykonywania transakcji płatniczych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych".

W tym kontekście komisja przypomina, że podmioty prowadzące działalność w charakterze giełd i kantorów kryptowalut, które zostały wpisane na jej listę ostrzeżeń publicznych, "w przekonaniu KNF mogły świadczyć klientom usługi płatnicze bez wymaganego zezwolenia KNF, co stanowi naruszenie art. 150 ustawy o usługach płatniczych".

Zobacz także

"W kontekście relacji podmiotów z branży kryptowalut z instytucjami obowiązanymi, w odniesieniu do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, KNF wyjaśnia, że w przypadku gdy instytucja obowiązana (np. bank) nie może wykonać obowiązków związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego, to z mocy tej ustawy nie przeprowadza transakcji, nie podpisuje umowy z klientem lub rozwiązuje zawarte umowy oraz przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (w uzasadnionych przypadkach z uwzględnieniem ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu) informacje o danym kliencie wraz z posiadanymi informacjami o planowanej przez niego transakcji" - czytamy w komunikacie.

Komisja zapowiada również, że "w razie zidentyfikowania podmiotu działającego w sposób, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie łamania prawa, KNF będzie podejmowała działania skutkujące wpisaniem go na "Listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego"".

PAP/OP