Zamknij

Rozwód z orzeczeniem o winie. Co należy udowodnić przed sądem?

Marta Wilczkowska
25.04.2018 13:46
Kobieta i mężczyzna
fot. Shutterstock

Rozwód z orzeczeniem o winie trwa znacznie dłużej niż rozwód za porozumieniem stron. Podczas rozprawy sąd podejmuje decyzję i orzeka, kto jest odpowiedzialny za rozpad małżeństwa. Wcześniej jednak strony muszą zaprezentować dowody, które potwierdzają winę małżonka. 

Rozwód z orzeczeniem o winie to znacznie trudniejszy i bardziej długotrwały proces niż rozwód bez orzekania o winie. Podczas rozprawy sąd nie tylko ostatecznie decyduje o tym, jaki wyrok powinien zapaść, ale także ma obowiązek przesłuchać świadków i zapoznać się z dowodami przedstawionymi przez strony. Istnieje wiele przyczyn orzekania rozwodu z winą jednego z małżonków, najczęściej jest to: zdrada, alkoholizm  czy znęcanie się nad rodziną. Jakie są konsekwencje ustalenia winy jednego z małżonków? 

Zobacz także: Czy warto podpisywać intercyzę i jaki ma wpływ na małżeństwo?

Rozwód z orzeczeniem o winie - ustalenie winy

W postępowaniu rozwodowym sąd ma obowiązek określić, co było główną przyczyną rozpadu pożycia małżeńskiego. Jeśli obie strony są zgodne, że małżeństwo przestało istnieć z innych względów niż na przykład zdrada, które nie określają winy jednego z nich, w grę wchodzi rozwód bez orzekania o winie. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, jeśli pozew rozwodowy został wniesiony w związku z winą któregoś z małżonków. W takim przypadku sąd musi zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym i określić, czy faktycznie oskarżona strona jest winna za rozpad pożycia małżeńskiego

Rozwód z orzeczeniem o winie - przyczyny

Aby w ogóle można złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, należy przedstawić dowody, które świadczyłyby przeciwko małżonkowi. W Polsce najczęstszymi powodami rozwodu są zdrady i alkoholizm. Jednak nie tylko te dwie kwestie uprawniają nas o domaganie się określenia winy. Oto najczęstsze przyczyny rozwodu z orzeczeniem o winie:

  • alkoholizm - jest to jedna z najczęstszych przyczyn rozpadu związkuów małżeńskich w Polsce,
  • porzuceniemałżonka - następuje, kiedy jedno z małżonków trwale opuściło rodzinę, również bez podania przyczyny,
  • groźby - mogą być uzasadnioną przyczyną wyprowadzki z domu jeszcze przed rozwodem. Aby były przyczyną rozwodu z orzekaniem o winie, strona pozwana musi wzbudzać zagrożenie u osoby występującej o rozwód,
  • zdrady - to druga w kolejności najczęstsza przyczyna rozwodów w Polsce. W obliczu prawa rozumiana jest nie tylko jako zdrada fizyczna, ale także wszelaka zdrada, która może stworzyć pozory cudzołóstwa lub będzie wykraczać poza przyjęte społecznie normy obyczajowości i przyzwoitości, 
  • brakpomocy - jeśli jeden z małżonków odmawia drugiemu pomocy. Mowa tutaj na przykład o sytuacjach, w których mężczyzna lub kobieta wyjeżdżają za granicę do pracy i nie chcą przysyłać pieniędzy na utrzymanie domu i dzieci, 
  • agresja - nękanie i znęcanie się fizyczne i psychiczne, 
  • odmowawspółżycia - współżycie to jeden z podstawowych obowiązków małżeńskich. Jeśli kobieta lub mężczyzna bez podania powodu przez dłuższy czas odmawiają współżycia, małżonek lub małżonka mogą wnieść do sądu pozew o rozwód z orzeczeniem o winie. 

Rozwód z orzeczeniem o winie - konsekwencje

Jedną z najważniejszych i największych konsekwencji rozwodu z orzeczeniem o winie są alimenty, które przegrana strona musi i może płacić nie tylko na dzieci, ale także na małżonka. Jeśli sąd ostatecznie uznaje winę jednej ze stron, kwestia alimentacyjna wygląda następująco:

  • niewinny małżonek może żądać alimentów od małżonka, którego wina została uznana przez sąd, nawet jeśli ten znajduje się w niedostatku, 
  • strona uznana za winną nie może żądać od niewinnego małżonka alimentów. 

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, obowiązek alimentacyjny wygasa po 5 latach od wyroku sądu lub w momencie, w którym małżonkowie ponownie wyjdą za mąż lub ożenią się. Inaczej wygląda to w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie. Obowiązek alimentacyjny nie ma wtedy określonego czasu, w którym może wygasnąć. Uwolnieniem się od zasądzonych kosztów, może być jedynie kolejne małżeństwo byłego partnera lub partnerki. Zobacz także: Jak dostać rozwód kościelny? Procedura krok po kroku

Rozwód z orzeczeniem o winie - dowody

Sąd podczas rozprawy rozwodowej zapoznaje się z materiałem dowodowym i przesłuchuje świadków zgłoszonych przez strony. Co w przypadku orzeczenia o winie jest uznane za dowód w sądzie? Przede wszystkim muszą to być dokumenty, które w niezbity sposób udowadniają winę małżonka lub małżonki. Wśród nich powinny się znaleźć: stosowne dokumenty, treść SMS-ów i e-maili. Jeśli powód jest w posiadaniu nagrań lub zdjęć świadczących o winie pozwanego, tego typu pliki również powinny zostać załączone do materiału dowodowego. 

Jeśli chodzi o świadków, znacznie lepiej przyjmowane są zeznania osób, które na własne oczy widziały daną sytuację, niż tych, które dowiedziały się o niej jedynie ze słyszenia i przez osoby trzecie. 

Rozwód z orzeczeniem o winie - kiedy nie jest możliwy?

W prawie polskim istnieje coś takiego jak zakres dopuszczalności rozwodu. Rozwód nie jest możliwy, jeśli to winny małżonek go żąda, chyba że strona pokrzywdzona wyraża na to zgodę lub odmowa zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. 

Czym są zasady współżycia społecznego? Nawiązują do kwestii moralnych i współistnieniem w społeczeństwie z drugim człowiekiem. Sąd może uznać, że rozwód jest niedopuszczalny, jeśli na przykład jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory, wymaga pomocy materialnej a rozwód stanowiłby rażącą krzywdę. 

Zobacz także: Co jest konsekwencją podpisania intercyzy? Zobacz czym jest rozdzielność majątkowa 

 

Autor: Anna Respondek