Zamknij

Pozew o alimenty. Co warto o nim wiedzieć?

Marta Wilczkowska
02.05.2018 15:56
Ręce
fot. Shutterstock

Pozew o alimenty składamy w momencie, w którym po rozpadzie związku małżeńskiego, chcemy prawnie uregulować kwestię łożenia na potrzeby dzieci i rodziny. Jak napisać wniosek o alimenty? 

Pozew o alimenty to dokument, który należy złożyć w sądzie rejonowy, na obszarze którego mieszka pozwany lub na przykład dziecko, dla którego zasądzona zostanie stosowna kwota. Co powinno znaleźć się w pozwie i jak napisać wniosek o alimenty? Aby uzyskać jak najlepsze odpowiedzi na te pytania, powinniśmy zgłosić się do prawnika, który stworzy dla nas stosowny dokument. Wcześniej jednak warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat alimentów i wyglądu pozwu o alimenty. W zależności od tego, czy odbędzie się rozwód bez orzekania o winie czy z rozwód z orzeczeniem o winie, obowiązek alimentacyjny może wyglądać nieco inaczej.   

Zobacz także: Czy warto podpisywać intercyzę i jaki ma wpływ na małżeństwo?

Pozew o alimenty - gdzie złożyć wniosek?

Aby odpowiednio przygotować się do złożenia pozwu o alimenty, należy przede wszystkim dowiedzieć się, gdzie złożyć wniosek i od czego to zależy. Osoba, która ma taki zamiar, powinna skierować swoje kroki do sądu rejonowego. Jeśli na przykład rodzic składa pozew o alimenty w imieniu swojego dziecka, ma do wyboru dwie możliwości:

 • sąd rejonowy, w obrębie którego mieszka pozwany/pozwana,
 • sąd rejonowy, w obrębie którego mieszka dziecko.

Jeśli były małżonek lub małżonka mieszka poza granicami kraju, najlepiej pozew o rozwód złożyć w sądzie rejonowym, pod który przynależy miejsce zamieszkania powoda/osoby uprawnionej. 

Pozew o alimenty - wskazanie stron

Jeśli już wiemy, który sąd powinniśmy wybrać, kolejnym krokiem powinno być udanie się do pełnomocnika/prawnika, który stworzy dla nas pozew o alimenty. Przede wszystkim nie można zapomnieć o wskazaniu stron. Jeśli chodzi o pozwanego, nie jest to zbytnio skomplikowane. Dużo trudniej jest w przypadku powoda, w szczególności, jeśli dziecko nie osiągnęło jeszcze 18. roku życia. W takiej sytuacji rodzic-opiekun staje się ustawowym przedstawicielem nieletniego. Jeśli jednak dziecko jest już pełnoletnie, samo powinno podpisać pozew o alimenty. 

Oprócz oznaczenia stron, obligatoryjnie należy podać miejsce zamieszkania stron, numer PESEL dziecka. Nie wymaga się podania numeru PESEL pozwanego. 

Pozew o alimenty - wnioski pozwu 

Aby wniosek o alimenty był skuteczny, należy określić w nim konkretnie nasze oczekiwania. Przede wszystkim wysokość kwoty. O czym jeszcze nie można zapomnieć?

 • wysokość kwoty alimentów, czyli "wartość przedmiotu sporu"
 • termin płatności, na przykład do 10. dnia każdego miesiąca,
 • wniosek o ustawowe odsetki w razie opóźnienia płatności.

Ze względu na to, że rozpatrzenie pozwu o rozwód i pozwu o alimenty przez sąd może trwać, prawnicy doradzają złożenie również wniosku o zabezpieczenie powództwa. Dzięki temu sąd może zasądzić płacenie alimentów lub części alimentów jeszcze przed wydaniem ostatecznego wyroku w sprawie, a powód ma możliwość egzekwować wypełnianie tego postanowienia przez pozwanego przy pomocy komornika. 

Dodatkowo warto pamiętać o wniosku o zasądzenie od pozwanego płatności za koszt rozprawy o alimenty. W takiej sytuacji koszty w całości przejdą na pozwanego, jednak stanie się tak tylko na wyraźny wniosek powoda. 

Jeśli chodzi o sposób wyliczenia "wartości przedmiotu sporu", to jest to wartość żądanych alimentów, pomnożona przez 12 miesięcy, na przykład 600 złotych x 12 = 7200. Niewpisanie wartości WPS może skutkować wezwaniem przez sąd do uzupełnienia braków i opóźnieniem w rozpatrzeniu pozwu

Pozew o alimenty - uzasadnienie

Wiele osób uznaje ostatnią część tworzenia pozwu o alimenty za najtrudniejszą? Jakie informacje powinny znaleźć się w uzasadnieniu, aby sąd pozytywnie rozpatrzył naszą prośbę? Przede wszystkim nie można zapomnieć o:

 • informacjach o stanie majątkowym i zarobkowym pozwanego rodzica, 
 • informacjach na temat tego, czy łoży już na dziecko i jakie są to kwoty, 
 • informacjach o stanie majątkowym rodzica, który pełni opiekę nad dzieckiem,
 • zestawieniu kosztów związanych z utrzymaniem dziecka, 
 • informacjach na temat tego, czy rodzic jest w stanie ponosić takie koszty na dziecko,
 • powód powinien wspomnieć o tym, czy pracuje, czy może ze względu na małe lub niepełnosprawne dziecko musiał zrezygnować z kariery zawodowej. 

Oczywiście samo uzasadnienie nie jest wytarczające. Aby móc udowodnić swoje słowa, należy mieć zebrane materiały dowodowe, takie jak: zeznania świadków, zaświadczenia o zarobkach, faktury, rachunki. 

Pozew o alimenty - na żonę, na męża

Alimenty może otrzymać tylko ta strona, która nie jest winna rozpadu małżeństwa. Zatem jeśli chodzi o alimenty na małżonka, zazwyczaj zasądza się je wtedy, kiedy dochodzi do rozwodu z orzeczeniem o winie. Małżonek może również żądać alimentów, jeśli opieka nad dziećmi i prowadzenie domu doprowadziło do tego, że zrezygnował z kariery zawodowej i nie ma już szans na znalezienie dobrze płatnej pracy. 

Zobacz także: Co jest konsekwencją podpisania intercyzy? Zobacz czym jest rozdzielność majątkowa 

 

Autor: Anna Respondek