Zamknij

Czym jest świadectwo pracy? Dowiedz się i sprawdź, kiedy i komu jest wręczane

21.02.2019
Aktualizacja: 05.12.2020 20:28
Kobieta zwolniona z pracy
fot. Shutterstock

Świadectwo pracy jest niezbędnym dokumentem, o który na pewno będzie prosić kolejny pracodawca. Kiedy i dlaczego je otrzymujemy?

Każda osoba zatrudniona na „umowę o pracę” na pewno słyszała o świadectwie pracy. To dokument, na którym znajdują się wszystkie informacje, dotyczące stanowiska pracy. Zdarza się, że nowy pracodawca wymaga takiego dokumentu. Po co mu takie informacje, od kogo otrzymujemy świadectwo pracy i co powinno zawierać? Zobacz też, czy świadectwo pracy może zawierać błędy. Oto wszystkie informacje, które musisz wiedzieć na jego temat. 

Zobacz także: Prawo pracy dla każdego pracownika. Znasz je?

Czym jest świadectwo pracy?

Gdy zwalniamy się z jakiejś pracy, warto pamiętać o tym, żeby pracodawca wydał nam świadectwo pracy. Jest to jego obowiązek, a dokument ten może nam się przydać, gdy znajdziemy nową pracę. 

Każde rozwiązanie umowy o pracę niesie za sobą dodatkowe formalności, które koniecznie trzeba załatwić. Świadectwo pracy jest dokumentem wręczanym pracownikowi przez pracodawcę. Świadectwo pracy otrzymujemy, gdy zostanie rozwiązana umowa o pracę lub po postu wygaśnie umowa. Pracodawca powinien dostarczyć takie świadectwo do ostatniego dnia trwania umowy.

Świadectwo pracy stanowi potwierdzenie wykonywania pracy. Będzie też niezbędne, jeśli pracownik będzie ubiegał się o zasiłek dla bezrobotnych lub emeryturę. Na podstawie świadectwa pracy nowy pracodawca ustali, chociażby to, ile powinien trwać nasz urlop wypoczynkowy.

Zaleca się wysyłanie świadectwa pracy listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru - wtedy pracodawca ma dowód nadania na wypadek, gdyby przesyłka nie dotarła do byłego pracownika.

Treść świadectwa pracy reguluje rozporządzenie z 1996 roku.

Zobacz także:  Jak szukać pracy? Jest kilka prostych i skutecznych sposobów

Co powinno zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy zawiera najbardziej podstawowe informacje dotyczące okresu zatrudnienia pracownika, zajmowane stanowiska, wymiar etatu, okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy. Co jeszcze znajduje się w świadectwie pracy?

 • Czas zatrudnienia pracownika,
 • wymiar etatu (pełen wymiar lub jakiś czas, np. zatrudnienie na pół etatu),
 • nazwy stanowisk pracy,
 • okoliczności jej wygaśnięcia  lub zerwania umowy o pracę (np. za porozumieniem stron),
 • liczba dni urlopu wypoczynkowego, które wykorzystał pracownik ,
 • liczbę dni dodatkowego urlopu,
 • okres korzystania z urlopu bezpłatnego,
 • wykorzystanie urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego, wychowawczego,
 • liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie za okres choroby,
 • okres odbywania czynnej służby wojskowej,
 • czas, w którym pracownik wykonywał pracę w szczególnych warunkach,
 • informacje o ewentualnych zajęciach wynagrodzenia.

Co ciekawe – pracodawca może umieścić informacje o zarobkach pracownika, ale trzeba o to poprosić.

Zobacz także:  Czym warto pochwalić się w CV? Te zainteresowania powinieneś wpisać

Kiedy jest wydawane świadectwo pracy?

W obowiązku pracodawcy jest wydanie świadectwa pracy w ostatnim dniu trwania umowy. Świadectwo pracy można wręczyć osobiście albo za pośrednictwem poczty, ma wtedy 7 dni od momentu ustania stosunku pracy.

Pracownik może zażądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem i wygaśnięciem każdej umowy o pracę. 

Co jeśli świadectwo pracy zawiera błędy?

Czasami pracodawcy wysyłają świadectwo pracy z błędnymi informacjami dotyczącymi urlopów wypoczynkowych lub dni spędzonych na zwolnieniu lekarskim. Pracownik może poprosić o korektę błędnych informacji – ma na to 7 dni od momentu otrzymania świadectwa pracy. Pracodawca powinien przychylić się do prośby pracownika i nanieść poprawki. W innym przypadku pracownik może postarać się o to na drodze sądowej.

Zobacz także:  Brutto i netto - na czym polegają różnice?