Zamknij

Czym jest dodatek aktywizacyjny i dla kogo jest przeznaczony? Sprawdź, ile wynosi i jakie dokumenty złożyć

11.04.2019
Aktualizacja: 30.11.2020 15:54
Mężczyzna z pieniędzmi siedzi przy stole
fot. Shutterstock

Dodatek aktywizacyjny to pojęcie, które powinno zainteresować wszystkie osoby przebywające na bezrobociu. Sprawdź, co trzeba wiedzieć i jak się odnaleźć w urzędzie!

Niektóre osoby nie mają szczęścia w pracy. Czasami jest im trudno znaleźć odpowiednią ofertę lub pozbierać się po utracie jakiejś posady. Osoby bezrobotne często mają wrażenie, że są w beznadziejnej sytuacji, mogą jednak liczyć na wsparcie ze strony państwa i... ubiegać się o zasiłek aktywizacyjny. Niestety - nie wszyscy bezrobotni wiedzą, że urząd pracy może im wypłacić pieniądze w formie dodatku aktywizacyjnego za znalezienie pracy. Czy taki zasiłek należy się każdemu? Co zrobić, żeby go dostać i jak wyglądają procedury? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące dodatku aktywizacyjnego. 

Zobacz także: Rejestracja w urzędzie pracy - jak to zrobić krok po kroku?

Dodatek aktywizacyjny – czym jest?

Zasiłek aktywizacyjny jest pewnego rodzaju wsparciem finansowym dla osób bezrobotnych, które mają prawo dla zasiłku dla bezrobotnych. Pieniądze wypłaca oczywiście urząd pracy, ale na określonych zasadach. 

Warunkiem przyznania dodatku aktywizacyjnego jest podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia lub pracy zarobkowej z własnej inicjatywy. Dotyczy to również tych osób, które podjęły pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymują oni wynagrodzenie mniejsze niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Zasiłek aktywizacyjny ma być motywacją dla osób bezrobotnych i pewnego rodzaju nagrodą za podjęcie wysiłku w poszukiwaniu pracy.

Zobacz także:  Jak szukać pracy? Jest kilka prostych i skutecznych sposobów

Zasiłek aktywizacyjny za znalezienie pracy – komu przysługuje?

Zasiłek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku w poszczególnych przypadkach:

  • gdy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym przypadku dodatek aktywizacyjny jest przyznawany w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem a realnym, otrzymywanym wynagrodzeniem,
  • gdy bezrobotny podjął zatrudnienie z własnej inicjatywy,
  • gdy bezrobotny złoży wniosek po udokumentowaniu podjęcia pracy zarobkowej.

Zobacz także: Brutto i netto - na czym polegają różnice? 

Dodatek aktywizacyjny z urzędu pracy – kiedy nie przysługuje?

Niestety nie wszyscy mogą otrzymać zasiłek aktywizacyjny. Są też przypadki, gdy zasiłek aktywizacyjny nie przysługuje bezrobotnym. Kiedy?

  • Gdy urząd pracy skieruje bezrobotnego do pracy publicznych, których koszt został refundowany,
  • gdy bezrobotny zostaje zatrudniony u pracodawcy, u którego już wcześniej był zatrudniony,
  • gdy bezrobotny podejmuje pracę u pracodawcy zagranicznego.

Zobacz także:  Dotacje - komu się należą i jaki jest sposób ich przyznawania?

Dodatek aktywizacyjny – jak go uzyskać?

Jeśli spełniasz wyżej wymienione warunki, to powinieneś wiedzieć, w jaki sposób możesz uzyskać zasiłek aktywizacyjny. Pamiętaj, że jest to zasiłek, który otrzymują osoby, którym udało się znaleźć pracę, a wcześniej były zarejestrowane jako bezrobotne. 

Aby uzyskać dodatek po każdym przepracowanym miesiącu, musisz dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy o przepracowanym okresie.

Dodatek aktywizacyjny – kiedy zostanie wypłacony?

Warto wiedzieć, że zasiłek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku. Będzie on wypłacany od momentu zaakceptowania wniosku przez Urząd Pracy. Nie martwcie się – Urząd Pracy ma obowiązek wyrównania w razie gdybyście musieli długo czekać na pieniądze. 

Zobacz także:  Czym warto pochwalić się w CV? Te zainteresowania powinieneś wpisać