Zamknij

PPK. Co się dzieje z wpłacanymi pieniędzmi?

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Nationale-Nederlanden
11.02.2020 09:52
Uśmiechnięta w wieku bizneswoman w okularach patrząc na kolegę na spotkaniu zespołu, szczęśliwy uważny lider zespołu słuchający nowego pomysłu na projekt, trener mentor podekscytowany ciekawą dyskusją
fot. Shutterstock

Nowy system oszczędzania rodzi wiele pytań. Najważniejsze z nich dotyczą tego, co się dzieje z wpłaconymi do PPK pieniędzmi. Sprawdź odpowiedzi!

Pracownicze Plany Kapitałowe to jedyny prywatny i w pełni dobrowolny system oszczędzania, do którego dokłada się zarówno pracodawca, pracownik, jak i państwo.

Zgromadzone w ten sposób środki mają zapewnić dodatkowy zastrzyk gotówki po zakończeniu aktywności zawodowej. W kontekście nowego programu oszczędzania pojawiają się pytania co tak naprawdę dzieje się z wpłaconymi pieniędzmi. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z tym zagadnieniem.

Jak są gromadzone pieniądze w ramach PPK?

Do PPK pracowników zapisuje pracodawca. Od lipca 2019 roku ta opcja była dostępna dla firm i instytucji z co najmniej 250 zatrudnionymi, a od początku 2020 roku – z co najmniej 50 zatrudnionymi. Z kolei od lipca 2020 roku taka możliwość pojawi się dla firm zatrudniających minimum 20 osób, a od stycznia 2021 roku wszystkich przedsiębiorstw i instytucji.

infografika 4(8)

Na rachunki PPK prowadzone przez instytucję finansową (na przykład Nationale-Nederlanden PTE), wybraną przez pracodawcę w porozumieniu z organizacją związkową w danej firmie, trafiają pieniądze z trzech źródeł. Z wpłaty pracownika pobierana jest podstawowa stawka w wysokości 2 proc. jego pensji brutto (można ją obniżyć, jeśli jego pensja nie przekracza 1,2 minimalnego wynagrodzenia za pracę). Do tego pracownik może dołożyć jeszcze miesięczne wpłaty dodatkowe w wysokości maksymalnie do 2 proc. swojej pensji brutto.

Natomiast pracodawca co miesiąc przeznacza 1,5 proc. wynagrodzenia pracownika brutto (dodatkowo może dołożyć kolejne 2,5 proc. wartości pensji). Nie można również zapominać o udziale państwa – najpierw w wysokości jednorazowej wpłaty powitalnej 250 zł, a potem co roku na konto pracownika wpływać będzie 240 zł.

Wszystkie te środki są gromadzone na indywidualnym rachunku uczestnika PPK. Informacja o stanie konta można uzyskać w instytucji finansowej, która zarządza PPK.

Kiedy można wypłacić pieniądze z PPK?

Założeniem PPK jest gromadzenie dodatkowych oszczędności, które będą poduszką finansową po zakończeniu aktywności zawodowej. Zgodnie z ustawą, środki powinny być wypłacane po ukończeniu przez uczestnika 60. roku życia.

Jednak uczestnik PPK może w dowolnym momencie skorzystać ze zgromadzonych oszczędności, dokonując zwrotu środków lub wypłaty środków w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych.

Trzeba jednak pamiętać, że składając wniosek o zwrot środków, uczestnik otrzyma zgromadzone przez siebie oszczędności, pomniejszone o:

- podatek od zysków kapitałowych (w przypadku zysku wypracowanego przez wpłaty pracownika oraz 70 proc. wpłat pracodawców),

- 30 proc. środków pochodzących z wpłat pracodawcy. Pobrana kwota zostanie przekazana na rzecz uczestnika PPK do ZUS i zewidencjonowana na koncie ubezpieczonego, jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne należna za miesiąc, w którym kwota ta została przekazana,

- środki pochodzące z dopłat od państwa.

Wypłata środków w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych dotyczy wypłaty w przypadku:

- poważnej choroby uczestnika, jego małżonka lub dziecka (do 25 proc. środków, bez obowiązku zwrotu),

- pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę domu lub zakup mieszkania, ale tylko dla uczestników przed 45. rokiem życia (do 100 proc. środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu maksymalnie 15 lat).

Co z pieniędzmi z PPK w przypadku zmiany lub utraty pracy?

W przypadku zmiany pracy, uczestnik PPK ma dwie możliwości:

·  Dotychczas gromadzone środki można pozostawić na rachunku PPK u dotychczasowego pracodawcy, a kolejne wpłaty będą trafiały na rachunek PPK u nowego pracodawcy. Wtedy uczestnik ma dwa rachunki PPK.

·  Uczestnik może przenieść dotychczasowe wpłaty na rachunek PPK u nowego pracodawcy (tzw. wypłata transferowa).

W przypadku utraty pracy, dotychczasowe wpłaty „czekają” na uczestnika PPK na dotychczasowym rachunku – kapitał jest wciąż inwestowany.

Czy środki z PPK są dziedziczone? Co się dzieje z pieniędzmi po śmierci uczestnika?

Po śmierci uczestnika PPK (bez względu na jego wiek) zgromadzone w PPK środki podlegają dziedziczeniu. Uczestnik może wskazać osobę uprawnioną, a jeśli tego nie zrobi, środki otrzyma jego spadkobierca (dziedziczenie na zasadach ogólnych).

Spadkobiercy mogą je przenieść do swoich produktów emerytalnych w ramach tzw. wypłaty transferowej – można je przenieść na PPK, IKE, PPE – lub można je wypłacić w formie pieniężnej.

Jak będą inwestowane oszczędności?

Każda z instytucji dopuszczonych do prowadzenia PPK będzie odpowiedzialna za inwestowanie wpłacanych na konto pieniędzy w Funduszach Zdefiniowanej Daty.

To fundusz, który niejako starzeje się z uczestnikiem – potencjał zysku i ryzyko są dopasowywane do wieku inwestora. Wraz ze zbliżaniem się uczestnika do osiągnięcia 60. roku życia pieniądze lokowane są w coraz mniej ryzykowne papiery, takie jak obligacje Skarbu Państwa czy depozyty bankowe.