Zamknij

Do kiedy można wykorzystać zaległy urlop? Tłumaczymy krok po kroku [PORADNIK]

03.09.2019 11:47
Zaległy urlop 2019. Do kiedy wykorzystać? Czy przepada? Poradnik
fot. Mivolchan19/Shutterstock (ilustracyjne)

Pracownik, który nie wykorzysta całego urlopu wypoczynkowego w danym roku, może z niego skorzystać później. Tłumaczymy, do kiedy można wykorzystać urlop wypoczynkowy. 

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin

Zaległy urlop powstaje w sytuacji, kiedy pracownik nie wykorzysta całej puli dni na urlop wypoczynkowy w danym roku. Zgodnie z prawem niewykorzystany urlop przechodzi na kolejny rok kalendarzowy. Jak?

Zaległy urlop — do kiedy wykorzystać?

Najlepiej pokazać to na przykładzie. Przyjmijmy, że w całym 2019 roku pracownik miał 26 dni urlopu wypoczynkowego. Do końca tego roku wykorzystał 20 dni i zostało 6 dni z puli urlopów przewidzianych na mijający rok. 

Zobacz także

To oznacza, że wraz z początkiem 2020 roku pracownik otrzyma 26 dni urlopu wypoczynkowego w nowej puli oraz 6 dni z poprzedniego roku. To możliwe przy założeniu, że na przełomie 2019 i 2020 roku nie dojdzie do zmiany pracodawcy.

Do kiedy można wykorzystać zaległy urlop? Jak można przeczytać w artykule 168 Kodeksu pracy: „Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 plan urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 167 urlop wypoczynkowy na żądanie”.

W rezultacie — co do zasady zaległy urlop z poprzedniego roku trzeba wykorzystać do 30 września następnego roku. To najpóźniejszy termin rozpoczęcia zaległego urlopu, jednak w takiej sytuacji musi on być wzięty cały za jednym zamachem. 

Jeśli do 30 września następnego roku nie wykorzysta się zaległego za ubiegły rok urlopu wypoczynkowego, to on przepada.

Zobacz także

Kto może wykorzystać zaległy urlop?

Jak stanowi artykuł 161 Kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo”.

Urlop wypoczynkowy jest udzielony na wniosek pracownika i może być podzielony na części. Jednak w takim przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

W rezultacie — pracownik przynajmniej raz w roku musi skorzystać z urlopu wypoczynkowego trwającego co najmniej dwa tygodnie. Urlop wypoczynkowy jest pojęciem funkcjonującym tylko w Kodeksie pracy.

Oznacza to, że osoby zatrudnione np. na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło nie mają co do zasady prawa do urlopu wypoczynkowego (chyba że w umowie ze zleceniodawcą znajdzie się zapis na ten temat).

Co więcej, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2005 roku (I PK 124/05, Monitor Prawa Pracy z 2006 r. Nr 3, str. 119) stwierdził, iż pracodawca może pracownika wysłać na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody. 

W przeciwnym razie pracodawca może otrzymać mandat w wysokości co najmniej 1000 złotych. 

Ekwiwalent za zaległy urlop

Zamiana niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na rekompensatę pieniężną jest możliwa tylko w przypadku ekwiwalentu urlopowego. Przysługuje on tylko „z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy” (art. 171 ust. 1 Kodeksu pracy). 

Zobacz także

Dane Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) za 2017 rok pokazały, że 21 proc. ubiegłorocznych kontroli wykazało naruszenie przez pracodawców przepisów o wypłacie ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Co dziewiąta kontrola ujawniała naruszenia przez pracodawców przepisów o wypłacie wynagrodzenia za czas urlopu.

RadioZET.pl/Infor.pl/PIP.gov.pl