Zamknij

Skutki reformy emerytalnej

Olga Papiernik
28.02.2018 12:48
emeryt
fot. Sam Wheeler on Unsplash

Skutki wdrożenia reformy emerytalnej, świadczenia wypłacane osobom w wieku emerytalnym, zmiany w programie "Za życiem" - to tematy środowego posiedzenia Komitetu Społecznego Rady Ministrów (KSRM), którym kieruje wicepremier Beata Szydło.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku


Skutki przywrócenia wcześniejszego wieku emerytalnego

Podczas środowego posiedzenia KSRM zapoznał się też z informacją o skutkach przywrócenia wcześniejszego wieku emerytalnego. Dane na ten temat przedstawili wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed oraz prezes ZUS Gertruda Uścińska.

- Przejście na emeryturę jest prawem, nie obowiązkiem. Obniżając wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, dotrzymaliśmy słowa i przywróciliśmy wolność wyboru. Decyzję o tym, czy pozostać na rynku pracy, każdy podejmuje sam. Natomiast obecnie ważne jest przeanalizowanie rezultatów wprowadzenia tej reformy - powiedziała wicepremier Szydło.

Z przytoczonych podczas posiedzenia KSRM danych wynika, że w czwartym kwartale 2017 r., dzięki przywróceniu obniżonego wieku emerytalnego, emeryturę otrzymało 313 tys. osób.

"Jest to 79 proc. wszystkich uprawnionych, którzy mogli wcześniej przejść na emeryturę od początku października do końca grudnia. Na skorzystanie z prawa do emerytury w przywróconym wieku emerytalnym decydowały się głównie osoby, które wcześniej były nieaktywne zawodowo. Reforma wydłużająca wiek emerytalny w 2012 r. nie uwzględniała sytuacji zdrowotnej oraz zawodowej osób starszych. Osoby te zostały skazane na znaczące wydłużenie okresu oczekiwania na emeryturę, nie mając perspektywy lub możliwości dalszej pracy. To one w dużej mierze skorzystały na obniżeniu wieku emerytalnego" - napisano.

"W zdecydowanej mniejszości wśród decydujących się na emeryturę są pracujący - Ci wolą pozostać na rynku pracy i kontynuować zatrudnienie. Wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), w związku z przywróceniem wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn zamknęły się w czwartym kwartale 2017 r. w kwocie 1,99 mld zł, tj. 210 mln zł poniżej poziomu zakładanego przed wprowadzeniem reformy" - podkreślono.

Podczas środowego posiedzenia KSRM wicepremier Szydło poleciła też "wypracowanie rozwiązań, które ograniczą" liczbę emerytur niższych niż świadczenie minimalne (powodem wypłaty takich świadczeń są m.in. krótki staż pracy lub zatrudnienie w ramach umów, od których nie są odprowadzane składki).


Dodatkowe dni wolne od pracy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

- Rodziny wspieramy kompleksowo, z myślą o różnych pokoleniach Polaków. Chcemy ułatwić łączenie opieki nad dziećmi i osobami z niepełnosprawnościami z życiem zawodowym, dlatego dzisiaj na Komitecie Społecznym Rady Ministrów omawiamy propozycje nowych rozwiązań w rządowym programie "Za Życiem" - powiedziała wicepremier Beata Szydło.

Na program "Za życiem" składa się szereg aktów prawnych i kompleksowych rozwiązań, które mają wspierać rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnością. KSRM pozytywnie zaopiniował kierunkowe założenia proponowanych zmian w programie. Wśród propozycji nowych rozwiązań, które przedstawił wiceminister rodziny Krzysztof Michałkiewicz, znajdują się m.in. dodatkowe dwa dni zwolnienia od pracy dla każdego pracującego rodzica dziecka niepełnosprawnego.

"Na każde dziecko niepełnosprawne przyznane zostaną dodatkowe 2 dni albo 16 godzin zwolnienia od pracy dla każdego z pracujących rodziców. Przy tym zachowane zostanie prawo do wynagrodzenia finansowanego przez pracodawcę. Na przykład, w przypadku wychowywania jednego dziecka zdrowego i jednego niepełnosprawnego wymiar zwolnienia wynosiłby 6 dni - 2 dni zwolnienia na zdrowe dziecko i po 2 dni na dziecko niepełnosprawne dla każdego z pracujących rodziców. Ponadto, umożliwione zostanie korzystanie ze zwolnienia od pracy dla pracownika wychowującego dziecko niepełnosprawne - do 18. roku życia, albo bez ograniczeń wiekowych" - podało CIR w komunikacie.

Zaproponowano ponadto, by każdy z pracujących rodziców mógł realizować uprawnienia rodzicielskie poprzez korzystanie z: zakazu wykonywania przez pracownika (bez jego zgody) pracy powyżej 8 godzin na dobę, jeżeli opiekuje się dzieckiem do 4. roku życia, zakazu zatrudniania pracownika, bez jego zgody, w godzinach nadliczbowych, pracy w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz z zakazu delegowania poza stałe miejsce pracy, gdy dana osoba wychowuje dziecko do 4. roku życia, obniżonego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownik jest uprawniony do urlopu wychowawczego.

Kolejna z propozycji dotyczy uelastycznienie czasu pracy dla małżonka osoby niepełnosprawnej.

"Osoba pracująca, która jest małżonkiem osoby niepełnosprawnej, będzie miała prawo do skorzystania z: indywidualnego rozkładu czasu pracy lub ruchomego czasu pracy, lub wykonywania pracy w systemie przerywanego czasu pracy oraz wykonywania pracy w formie telepracy" - poinformowano. Pracodawca mógłby odmówić uwzględnienia takiego wniosku, jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez daną osobę.

Jak podkreślono, "zmiany w programie wsparcia dla rodzin "Za życiem" są efektem dialogu z osobami z niepełnosprawnościami, a także z rodzinami wychowującymi niepełnosprawne dzieci".

PAP/OP

pitformat_billboard_750x100_v1