Zamknij

Rząd planuje podwyższyć rentę socjalną do 1029,8 zł

Olga Papiernik
24.04.2018 13:49
niepełnosprawny mężczyzna na wózku
fot. PIOTR KAMIONKA/EAST NEWS

Rząd planuje przyjąć w II kw. br. projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej poprzez jej podwyższenie do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, tj. do 1 029,8 zł z 865,03 zł obecnie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

1) przed ukończeniem 18. roku życia,
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia,
3) w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej" - podano w opisie projektu ustawy, przygotowanego w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Renta socjalna wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

"Kwota renty socjalnej ulega podwyższeniu wraz z waloryzacją kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Od dnia 1 marca 2018 r. kwota renty socjalnej wynosi 865,03 zł" - czytamy także.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

Jak podaje resort, celem świadczenia w postaci renty socjalnej jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy. Renta socjalna przeznaczona jest dla osób, które w większości nigdy nie osiągają samodzielności życiowej, w wieku dorosłym zamieszkują z rodzicami lub też przebywają wiele lat w instytucjonalnych formach opieki, takich jak domy pomocy społecznej. Świadczenie to jest wyrazem szczególnej troski państwa o osoby nieposiadające zdolności do jakiejkolwiek pracy. Renty socjalne, jako świadczenia z systemu zabezpieczenia społecznego, są finansowane w całości z budżetu państwa. Kierując się zasadami sprawiedliwości i solidarności społecznej, należy podwyższyć kwotę tego świadczenia, tak aby było ono równe z minimalną kwotą renty osób, które były aktywne na rynku pracy i których niezdolność do pracy powstała w trakcie działalności zawodowej.

"Zmienia się kwotę renty socjalnej poprzez jej podwyższenie do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to jest do kwoty 1 029,8 zł" - czytamy także.

ISBnews/OP