Zamknij

Prezydent podpisał ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Olga Papiernik
11.01.2018 11:58
Prezydent podpisał ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
fot. East News

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta. Ustawa umożliwia ministrowi kultury określenie warunków udzielania pomocy przy prowadzeniu działalności kulturalnej pomiędzy UE a państwami EFTA.

W komunikacie Kancelarii Prezydenta poinformowano, że podpisana przez prezydenta ustawa przewiduje wprowadzenie upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do wydawania rozporządzeń, będących programami pomocowymi, podlegającymi zgłoszeniu do Komisji Europejskiej bez konieczności notyfikacji.
Wyjaśniono, że ustawa wprowadza przepis stanowiący, że minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może udzielać pomocy publicznej na działalność kulturalną jako podmiot udzielający pomocy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w związku z realizacją umowy zawartej między Unią Europejską a państwem lub państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
Kancelaria Prezydenta wskazała, że ustawa zawiera również upoważnienie do ustanawiania programów pomocowych, które będą podstawą udzielania pomocy publicznej dla podmiotów indywidualnych. Zgodnie z jego treścią, w przypadku gdy udzielenie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pomocy publicznej następuje w związku z realizacją ww. umowy, minister może określić, w drodze rozporządzenia: warunki i tryb udzielania pomocy publicznej oraz szczegółowe przeznaczenie pomocy publicznej, uwzględniając wszystkie źródła pochodzenia środków niepodlegających zwrotowi przekazywanych jako pomoc publiczna w związku z realizacją umowy, konieczność zapewnienia przejrzystości udzielania tej pomocy oraz zgodność udzielanej pomocy publicznej.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
PAP/Marek Sławiński/OP