Zamknij

PPK. Czy warto zdecydować się na takie oszczędzanie?

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Nationale-Nederlanden
11.02.2020 09:43
Ludzie biznesu Analizując statystyki Koncepcja finansowa
fot. Shutterstock

Tylko w PPK pracodawcy i państwo dokładają się wspólnie do oszczędności pracowników. To jednak nie jedyny sposób na gromadzenia pieniędzy na przyszłość. Zobacz, jakie rozwiązania masz jeszcze do wyboru.

PPK to skrót, o którym w ostatnich miesiącach możemy usłyszeć wszędzie. Co się pod nim kryje? To Pracownicze Plany Kapitałowe – czyli nowy, prywatny i zupełnie dobrowolny system długoterminowego oszczędzania. Budowany jest on ze środków pracowników, pracodawców oraz państwa.
Jedną z firm, która oferuje kompleksową obsługę rachunków PPK, jest Nationale-Nederalnden PTE.

Pomysłów na gromadzenie oszczędności jest jednak więcej. Co one oferują?

IKE i IKZE. Indywidualne Konta Emerytalne i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

To dobrowolne programy emerytalne, które stanowią tzw. III filar systemu emerytalnego. IKE i IKZE może założyć każda osoba, która ukończyła 16 lat. Konta emerytalne można utworzyć w banku, w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (TFI), u ubezpieczyciela lub w powszechnym towarzystwie emerytalnym (PTE). To od nas zależy, jak często chcemy wpłacać pieniądze na konta IKE i IKZE. Możemy to zrobić jednorazowo lub kilka razy w roku. Istotne, aby nie przekroczyć ustalonego limitu (w 2020 roku w przypadku IKE wynosi on 15 681 zł, a IKZE – 6 272,40 zł).

W przypadku obu form oszczędzania środki są dziedziczone. Można wskazać osobę, która będzie uprawiona do zebranych środków.

Zasady oszczędzania w IKE i IKZE są do siebie bardzo podobne i różnią się tylko w szczegółach.

Środki na IKE powinniśmy gromadzić do 60. roku życia, a IKZE do 65. roku życia – wtedy inwestorzy skorzystają z ulgi podatkowej i nie zapłacą podatku Belki od wypracowanego zysku.

Kolejna różnica wynika z faktu, że IKZE to produkt, który jest swego rodzaju „tarczą podatkową” – roczne wpłaty można bowiem odliczyć od podstawy opodatkowania podatku od dochodów (w rozliczeniu rocznym PIT). Przy wypłacie (po 65. roku życia), środki są opodatkowane 10-procentowym podatkiem. Jeśli posiadacz IKZE zdecyduje się wypłacić kapitał szybciej, musi zwrócić fiskusowi ulgę podatkową z której skorzystał.

PPE. Pracownicze Plany Emerytalne

To dobrowolny program oszczędzania tworzony przez pracodawcę dla pracowników. Kto się do niego dokłada? Wpłaty pochodzą od pracodawcy (maksymalnie w wysokości 7 proc. pensji pracownika) oraz fakultatywnie od pracownika (w 2020 roku limit rocznych wpłat wynosi 23 521,50 zł). Kapitał jest zarządzany przez instytucję finansową – TFI, zakład ubezpieczeń lub pracownicze towarzystwa emerytalne.

Pieniądze z PPE można wypłacić bez dodatkowych opłat na wniosek pracownika po ukończeniu 60. roku życia lub po ukończeniu 55. roku życia i nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych. Automatycznie pieniądze są wypłacane po 70. roku życia. Wcześniejsza wypłata tych środków jest możliwa, ale trzeba się liczyć z podatkiem od zysków kapitałowych (19 proc.). Dodatkowo 30 proc. zgromadzonej kwoty jest zapisywane na koncie danej osoby w ZUS – środki będą wypłacone razem z emeryturą.

Co z dotychczas zgromadzonym kapitałem w sytuacji zmiany pracy? Pracownik może pozostawić oszczędności w programie emerytalnym byłego pracodawcy do czasu, aż uzyska uprawnienia do ich wypłaty. Może je również przenieść do PPE realizowanego przez nowego pracodawcę (o ile posiada taki program) lub przenieść oszczędności na IKE. Wybór tej opcji nie pomniejsza limitu wpłat na IKE w roku wpłaty. Również środki posiadane na IKE można przenieść do PPE.

infografika 2(12)

PPK. Czy to się opłaca?

  • To jedyny produkt, w którym wspólnie oszczędzają zarówno pracownicy, pracodawcy, jak i państwo. W przyszłości pracownik otrzyma nie tylko każdą złotówkę wpłaconą przez siebie, ale także pieniądze od pracodawcy i dodatkowe środki od państwa
  • To dodatkowy kapitał. Zebrane środki można wypłacić po zakończeniu kariery zawodowej lub wcześniej – na przykład na remont mieszkania czy pokrycie kosztów leczenia
  • Do PPK nie trzeba się zapisywać. Zatrudnieni między 18 a 55. rokiem życia są do programu zapisywani automatycznie, według obowiązującego terminarza (osoby między 55 a 70. rokiem życia przystępują do PPK na swój wniosek). Od początku 2020 roku dołączają do niego firmy z co najmniej 50 zatrudnionymi. Z kolei od lipca 2020 roku taka możliwość pojawi się dla firm zatrudniających co najmniej 20 osób, a od stycznia 2021 roku dotyczyć będzie już wszystkich przedsiębiorstw i instytucji,
  • Zarządzaniem pieniędzmi zgromadzonymi w PPK zajmują się wyspecjalizowane instytucje finansowe – towarzystwa ubezpieczeniowe, PTE oraz TFI,
  • Wpłacane środki będą inwestowane w fundusze inwestycyjne zdefiniowanej daty,
  • Oszczędności z PPK są prywatne i podlegają dziedziczeniu. Nie są wówczas objęte podatkiem od spadków i darowizn,
  • PPK w firmie może stanowić bonus dla nowych i obecnych pracowników.