Pracownicze Plany Kapitałowe. Co trzeba o nich wiedzieć?

Materiał powstał przy współpracy z Nationalen-Nederlanden
10.02.2020 09:56
Jedność i praca zespołowa. Ludzie biznesu kładą ręce razem, widok z góry, przestrzeń kopiowania

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw musi przygotować się na wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. To już kolejny etap tego programu, czy warto do niego przystąpić?

Duże firmy, zatrudniające ponad 250 pracowników, mają już za sobą wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zgodnie z komunikatem Polskiego Funduszu Rozwoju, w ten sposób oszczędza już blisko 1,1 mln Polaków.[1] Wśród instytucji, które wdrożenie planów kapitałowych mają już za sobą jest Nationale-Nederlanden.

Nasze doświadczenia związane z wdrażaniem PPK w największych organizacjach pokazują, że proces ten może przebiegać bardzo sprawnie, pod warunkiem, że zostanie dobrze rozplanowany w czasie. Dziś wiemy już na co szczególnie zwracać uwagę, dlatego oceniam, że mniejsze firmy bardzo skorzystają na doświadczeniach zdobytych w czasie uruchamiania PPK w pierwszej fazie

– mówi Grzegorz Chłopek, prezes Nationale-Nederlanden PTE.

 

W 2020 roku do programu przystąpić mogą pracownicy firm z sektora MSP. Jak działają Pracownicze Plany Kapitałowe i czy warto w ten sposób odkładać pieniądze?

PPK. Na czym to polega?

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy system długoterminowego oszczędzania dla pracowników. Uczestnicy PPK dobrowolnie odkładają pieniądze na rachunku PPK – kapitał jest prywatny i podlega dziedziczeniu.

Kto bierze udział w PPK?

PPK to pierwszy system oszczędzania, w którym udział biorą trzy podmioty: pracownik, pracodawca i państwo. Ile wynoszą miesięczne wpłaty? Pracownicy ze swojej pensji będą odkładać na rachunku PPK 2% swojego wynagrodzenia brutto. Firma, w której zatrudniony jest pracownik dodatkowo dorzuci 1,5% pensji uczestnika programu. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą odkładać więcej na rachunku PPK – każde z nich może zdecydować się na wpłaty dodatkowe – łącznie każdy z podmiotów może odkładać do 4% pensji brutto pracownika.

Każdy oszczędzający w PPK może liczyć na wpłatę powitalną od państwa. Na start na rachunku PPK pracownik otrzyma 250 złotych. W kolejnych latach, państwo cyklicznie, raz do roku, będzie dopłacało 240 złotych. 

Komu się to opłaci? Składka na PPK może być niższa

Nie każdy uczestnik PPK musi wpłacać na konto 2% swojego wynagrodzenia. Wpłatę podstawową można obniżyć, jeśli łączne wynagrodzenie pracownika (osiągane z różnych źródeł) w danym miesiącu nie przekracza 1,2 krotności minimalnej pensji. W 2020 roku minimalne wynagrodzenie to 2600 złotych, zatem 120 procent z tej kwoty to 3120 złotych. Jeśli pracownik zarabia mniej,  wówczas jego wpłata podstawowa może zostać obniżona do 0,5% pensji.

 
infografika 1(9)
 

Jak zapisać się do PPK? Czy da się zrezygnować?

Uczestnictwo w PPK po stronie pracownika nie wymaga formalności. Zatrudnieni w wieku od 18 do 55 lat z automatu dostaną zapisani do programu. Starsi pracownicy (między 55. a 70. rokiem życia) także mogą do niego przystąpić, jednak wcześniej muszą poinformować o tym pracodawcę. Każdy pracownik może zrezygnować z uczestnictwa w PPK w dowolnym momencie, także w okresie wdrażania tego programu w firmie. Musi jednak złożyć pracodawcy specjalne oświadczenie, w którym deklaruje rezygnację z wpłaty powitalnej, wpłat rocznych  i składek wpłacanych przez firmę, w której jest zatrudniony.

O jakich terminach pamiętać?

Przed sektorem MŚP ważne zadanie związane z wdrażaniem PPK. Chodzi o te przedsiębiorstwa, które zatrudniają co najmniej 50 osób.  Te firmy od 1 stycznia pracują nad wprowadzeniem tego systemu tj. szukają odpowiedniego partnera do prowadzenia rachunków, konsultują decyzje z pracownikami i informują zatrudnionych o warunkach oszczędzania w PPK. Firmy zatrudniające do 20 osób rozpoczną wdrażanie PPK jeszcze w tym roku, 1 lipca. Od stycznia 2021 roku pozostali przedsiębiorcy, a także cały sektor publiczny, wprowadzi PPK w swoich strukturach.

[1] https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/Programy-emerytalne-standardem-w-du-ych-firmach---ponad-1-5-mln-uczestnik-w-PPK-i-PPE.html