Zamknij

Minister Zdrowia ogłosił nową politykę lekową

Olga Papiernik
14.08.2018 17:20
leki
fot. freestocks.org on Unsplash

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej z optymizmem przyjęli ogłoszony przez Ministra Zdrowia dokument „Polityka Lekowa Państwa 2018-2020”. Komunikat w tej sprawie przekazali PAP we wtorek.

"Polityka Lekowa Państwa" to dokument określający priorytety rządu w gospodarowaniu lekami. Trafił on w czerwcu do konsultacji społecznych. Jego przyjęcie będzie wymagało wprowadzenia zmian legislacyjnych i związanych z nimi zmian systemu.

W ocenie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej (PRP) jednym ze szczególnie ważnych aspektów w nowej wizji polityki lekowej jest zwiększenie budżetu na refundację na określonym poziomie 16,5-17 proc. całkowitych środków na świadczenia opieki zdrowotnej.

Refundowane leki

PRP wyrazili nadzieję, że w wyniku realizacji polityki lekowej "dostępność do produktów refundowanych będzie sukcesywnie zwiększana wraz ze wzrostem budżetu na całość systemu ochrony zdrowia".

Oceniając finansowe skutki działania obecnych zapisów ustawy o refundacji, pracodawcy zwrócili uwagę, że "sformułowane w niej mechanizmy wymagają zmian, które zostały właśnie dostrzeżone w Polityce Lekowej".

Według autorów komunikatu do dyskusji "pozostaje natomiast zasada rozliczeń paybacku, czyli przekroczenia budżetu na refundację".

PRP zwrócili uwagę, że "zagrożenia może nieść planowany w polityce lekowej model negocjacji z naciskiem na efektywne obniżenie cen leków w programach lekowych i chemioterapii". "Jego negatywnym skutkiem – czytamy w komunikacie - może okazać się legalny i nielegalny wywóz leków za granicę. Zagraża to dostępności leków dla polskich pacjentów. W naszej ocenie dalsze forsowanie obniżki cen leków jest niebezpieczne. Należy zauważyć, że nasilenie odwróconego łańcucha dystrybucji odczuwają głównie pacjenci, którzy borykają się z brakami leków w aptekach."

Pracodawcy podkreślili, że są zwolennikami zwiększenia przejrzystości podejmowanych decyzji refundacyjnych. Wyrazili nadzieję na wzrost zaufania w dialogu między uczestnikami systemu. "Ogromne znaczenie ma tu stabilne prawo i praktyki organów nadzorczych, gdyż zmienne interpretacje prowadzą do niepewności i wzrostu kosztów działalności" - podkreślili.

Pozytywnie ocenili również sprawę dostępu do innowacyjnych leków warunkujących życie i zdrowie, która została zawarta w polityce lekowej.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą i największą organizacją pracodawców w Polsce - działają od 1989 roku, reprezentują 19 tys. firm zatrudniających przeszło 5 mln osób.

PAP/Wojciech Kamiński/OP