Zamknij

Powstanie jeszcze więcej stref płatnego parkowania

Olga Papiernik
04.01.2018 11:08
Powstanie jeszcze więcej stref płatnego parkowania
fot. East News

W czwartek po godz. 10 rozpoczęło się posiedzenie rządu, który zajmie się projektem mającym sprzyjać rozwojowi Partnerstwa Publiczno-Prywatnego; projekt zakłada możliwość wyznaczenia w dużych miastach śródmiejskich stref płatnego parkowania oraz zróżnicowania limitów opłat za parkowanie.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

Chodzi o projekt zmieniający kilkanaście ustaw, który ma sprzyjać rozwojowi Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) - umożliwić efektywne przygotowanie i realizację projektów, w których uczestniczy strona publiczna i prywatna.

Zdaniem autorów zmian, nowe regulacje umożliwią efektywne przygotowanie i realizację projektów PPP i ułatwią także stosowanie rozwiązań znanych z praktyki międzynarodowej, co - jak wskazano - dodatkowo powinno podnieść atrakcyjność rynku PPP w Polsce.

W projekcie uregulowano procedury wyboru partnera prywatnego, kwestie partnerstwa publiczno-prywatnego w formie spółki.

Więcej stref płatnego parkowania 

Projekt przewiduje też możliwość wyznaczenia w dużych miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców) śródmiejskich stref płatnego parkowania oraz zróżnicowane limity opłat za parkowanie, powiązane procentowo z minimalnym wynagrodzeniem. W największych miastach możliwe będzie też utworzenie dzielnicowych stref płatnego parkowania o podwyższonej opłacie.

Ministrowie omówią też projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy MiFID2 i rozporządzenia MiFIR, regulujących rynek finansowy.

Projekt wprowadza do ustawy definicję handlu algorytmicznego, definicję techniki handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości oraz definicję bezpośredniego dostępu elektronicznego. Wprowadza również definicję zorganizowanej platformy obrotu.

Jedną z najbardziej istotnych zmian z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorców jest wprowadzenie "nowego rodzaju systemu obrotu instrumentami finansowymi - alternatywnego systemu obrotu instrumentami finansowymi małych i średnich przedsiębiorców".

Rząd zajmie się też projektem nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, przygotowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie nowej formy zawierania umów, przewidzianej wprowadzonymi w 2015 r. przepisami Kodeksu cywilnego. Świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych będzie można zawrzeć w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Wprowadzana forma dokumentowa umożliwia złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.

PAP/Mateusz Roszak/OP