Zamknij

Nowe przepisy usprawnią budowę tuneli kolejowych

Olga Papiernik
27.02.2018 14:21
pkp
fot. Dan Roizer on Unsplash

Sejmowa komisja infrastruktury przyjęła projekt zmian w ustawie o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz w ustawie o transporcie kolejowym, które mają usprawnić budowę tuneli kolejowych i poprawić opiekę nad zabytkami kolejnictwa.

- Zmiany można podzielić na dwie najważniejsze części. Pierwsza dotyczy kwestii związanych z ułatwieniami w prowadzeniu inwestycji i dotyczy kwestii związanych z budową tuneli kolejowych. Zmiana ta polega na ustaleniu takiej formuły działania, w której nie będzie konieczności wywłaszczenia wszystkiego co jest nad tunelem - powiedział podczas posiedzenia komisji wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Minister wyjaśnił, że zmiana ta usprawni procesy inwestycyjne na kolei.

- Druga kwestia dotyczy uregulowań dotyczących kolei historycznych i uproszczeń w tym zakresie. Tutaj mamy zapisy dotyczące definicji pojazdu turystycznego i pojazdu historycznego, których nie było do tej pory nie było w prawodawstwie oraz ułatwieniem w dopuszczeniu do eksploatacji tego typu pojazdów - dodał Bittel.

Zmiany mają też umożliwić nieodpłatne przekazywanie mienia kolejowego jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pozarządowym. Trafić ma do nich majątek kolejek wąskotorowych i turystycznych.

Nowe przepisy usprawnią budowę tuneli kolejowych, gdyż nie trzeba już będzie wykupywać gruntów, pod którymi będą one przebiegać.

Obecnie obowiązujące przepisy wymagają, aby budowa tunelu metodą wiertniczą powinna się odbywać po przeniesieniu własności nieruchomości znajdujących się nad tunelem na rzecz Skarbu Państwa i przekazaniu ich w użytkowanie wieczyste PKP Polskim Liniom Kolejowym.

Według projektodawców zmian, takie rozwiązanie, w szczególności na terenie zurbanizowanym (wraz ze stojącymi na nich kamienicami), byłoby nieracjonalne, przede wszystkim ze względu na koszty oraz przejęcie gruntów i infrastruktury mieszkaniowej, które są praktycznie zbędne dla zarządcy infrastruktury kolejowej.

Projekt wprowadza też nowe rodzaje wsparcia dla funkcjonowania kolei historycznych i turystycznych. Chodzi o nieodpłatne przekazywanie przez PKP SA (i spółki przez nieutworzone) zbędnego mienia ruchomego i materiałów pozostałych po remontach i modernizacji infrastruktury kolejowej na rzecz organizacji pozarządowych działających w tym obszarze.

Rozwiązanie to ułatwi organizacjom pozyskiwanie zabytków techniki kolejowej i opiekę nad nimi, natomiast spółki kolejowe będą mogły pozbyć się mienia, które stanowi dla nich obciążenie, a jego zbycie na warunkach rynkowych oznaczałoby często jego zniszczenie.

Projektowana regulacja ma na celu umożliwienie również zarządcom kolei wąskotorowych uzyskiwanie dofinansowania na ich działalność i rozwój, w tym od jednostek samorządu terytorialnego.

PAP/Łukasz Pawłowski/OP