Zamknij

Nowa piątka PiS. Rząd przyjął projekt ustawy o połączeniach autobusowych

Piotr Drabik
07.05.2019 17:42
Nowa piątka PiS. Ustawa o połączeniach autobusowych przyjęta przez rząd
fot. Adam STASKIEWICZ/East News (ilustracyjne)

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o przywróceniu zlikwidowanych połączeń autobusowych w mniejszych miejscowościach i wsiach. Przewiduje ona powołanie specjalnego funduszu z budżetem około 800 mln zł. Nowe prawo jest częścią realizacji tzw. nowej piątki PiS.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Zagłosuj

Który punkt z nowej piątki PiS jest najlepszy?

Liczba głosów:

Nowa piątka PiS, czyli ogłoszony w lutym nowy program społeczny rządu PiS, zakładała między innymi przywrócenie zlikwidowanych połączeń autobusowych w powiatach i gminach. 

Projekt ustawy w tej sprawie został we wtorek przyjęty przez Radę Ministrów. 

Zobacz także

Jak zostaną przywrócone linie autobusowe?

Dofinansowanie z autobusowego funduszu ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem ustawy w życie oraz tych, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po wejściu ustawy w życie.

Odtwarzanie zlikwidowanych połączeń ma odbywać się we współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi. Jednocześnie nowy fundusz wraz z Funduszem Dróg Samorządowych (odpowiadającym za budowę i modernizację dróg gminnych i powiatowych) – będą stanowić dwa filary przywracania transportu lokalnego.

Zgodnie z projektem ustawy, dysponentem funduszu będzie minister do spraw transportu. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie prowadził obsługę Funduszu na zasadach określonych w umowie z jego dysponentem.

Środki zgromadzone w Funduszu będą przeznaczane na dofinansowanie zadań zapewniających funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej.

Zobacz także

Ile kosztuje przywrócenie połączeń autobusowych?

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2019 r. wyniesie 300 mln zł, a w latach kolejnych – 800 mln zł (począwszy od 2020 r. do 2028 r.).

Zgodnie z projektem ustawy, podział środków Funduszu w danym roku budżetowym na poszczególne województwa będzie dokonywany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad podziału środków Funduszu.

Wśród kryteriów, na podstawie których wojewoda będzie dokonywał podziału środków Funduszu na rzecz samorządów terytorialnych będzie m.in. realizacja potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Oznacza to, że zwiększy się dostępność nowych połączeń autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, wojewoda ma kontrolować sposób i terminowość wykonania zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie oraz prawidłowość wyliczenia dopłaty (pod względem zgodności z umową o dopłatę).

Zgodnie z projektem, dopłata w wysokości nie wyższej niż 1 zł do 1 wozokilometra ma obowiązywać do końca 2021 r. Po tej dacie dopłata będzie ustalana w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do 1 wozokilometra.

Powinno to zachęcać do jak najszybszego uruchamiania przewozów o charakterze użyteczności publicznej, tam gdzie występują najpilniejsze potrzeby komunikacyjne. Samorząd terytorialny będzie musiał dopłacić do kwoty deficytu danego przewozu – nie mniej niż 10 proc. środków własnych.

Zobacz także

Jaki jest cel ustawy?

Ustawa ma obowiązywać po miesiącu od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.

Według cytowanego w komunikacie premiera Mateusza Morawieckiego, odtwarzając połączenia autobusowe, rząd postanowił zmierzyć się z problemem cywilizacyjnym.

Jak napisano, "chodzi o to, że w praktyce większość przewozów realizują przewoźnicy prywatni, którzy wykonują regularne przewozy na liniach rentownych, a nierentowne zamykają, skazując wielu mieszkańców, zwłaszcza z mniejszych miejscowości, na wykluczenie transportowe. Z kolei samorządy mówią o braku środków na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej".

Zdaniem rządu, dzięki zwiększeniu siatki połączeń autobusowych "obywatele, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury, a także znaleźć pracę w miejscowościach, do których dojazd był utrudniony lub niemożliwy".

Zobacz także

RadioZET.pl/PAP/PTD