Zamknij

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozważa zmiany w specustawie mieszkaniowej

Olga Papiernik
13.04.2018 09:46
budowa mieszkań w Warszawie
fot. Arkadiusz Ziolek/ East News

Nie wykluczamy zmian w specustawie mieszkaniowej po konsultacjach publicznych - mówił PAP wiceszef MIiR Artur Soboń. Dodał, że od początku prac nad specustawą mieszkaniową rządowi zależało, aby samorząd lokalny decydował o powstaniu nowych mieszkań.

Wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń zapewnił, że inwestycje mieszkaniowe na podstawie specustawy powstaną tylko tam, gdzie będzie chciał ich samorząd gminy.

- W naszym projekcie brak zgody gminy na inwestycję uniemożliwia powstanie mieszkań - stwierdził. Dodał, że jeżeli inwestycja w jakimkolwiek zakresie będzie niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na takie zmiany będzie potrzebna zgoda gminy.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

Jak zaznaczył, warunkiem wydania decyzji lokalizacyjnej, w myśl projektowanej ustawy, będą wyższe niż dotychczas standardy urbanistyczne. Dodatkowo wymagana będzie zgoda gminy na ewentualną zmianę obowiązujących dla danego terenu ustaleń planu zagospodarowania na potrzeby planowanej inwestycji.

- Brak zgody gminy uniemożliwia wydanie decyzji lokalizacyjnej i uniemożliwia wydanie pozwolenia na budowę. Obawy o to, że próby kwestionowania woli gminy lub jej braku, dotyczącej inwestycji mieszkaniowej umożliwią wbrew woli gminy powstanie inwestycji mieszkaniowej, są bezzasadne - uważa Soboń.

Soboń podkreślił w rozmowie, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przywiązuje dużą wagę do opinii wyrażonych w czasie konsultacji projektu ustawy. Poinformował, że resort rozważa w tej chwili kilka propozycji zmian w projekcie, które wynikają z opinii nadesłanych podczas konsultacji.

- Na pewno będziemy chcieli mocniej doregulowywać partycypację społeczną. Zwiększymy udział strony społecznej w procesie wydawania zgody na lokalizację inwestycji mieszkaniowej - zapowiedział. Jak wyjaśnił, można to zrobić poprzez wprowadzenie mechanizmu, zgodnie z którym zgoda będzie wydawana jako uchwała rady gminy. Teraz - jak tłumaczył - w projekcie są dwa tryby: albo uchwała rady gminy albo decyzja wójta/burmistrza/prezydenta miasta.

Zobacz także

Jak dodał, resort rozważa też "doregulowanie" przepisów dotyczących koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, w tym m.in. wprowadzenie obowiązku dołączenia koncepcji na etapie składania wniosku przez inwestora i udział przedstawiciela władzy wykonawczej i stanowiącej gminy w zespole oceniającym konkurs.

Będzie również zróżnicowanie standardów lokalizacji w zależności od wielkości miejscowości. Chodzi o uzależnienie wielkości projektowanej inwestycji mieszkaniowej w zależności od liczby mieszkańców gminy.

Kolejne proponowane zmiany to wprowadzenie w ustawie nie tylko minimalnych standardów lokalizacji, ale także podstawy prawnej do zaostrzenia przez radę gminy standardów - możliwość narzucenia dodatkowych, bardziej rygorystycznych wymagań w uchwale o zgodzie na realizację inwestycji.

Pojawi się też większe zróżnicowanie parametrów inwestycji, które będą realizowane na podstawie ustawy w zależności od wielkości miejscowości, co umożliwi włączenie mniejszych inwestycji. Inna rozważana zmiana to wprowadzenie okresu obowiązywania ustawy - 10 lat.

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących w połowie marca został skierowany do konsultacji publicznych. Za jego realizację odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Zobacz także

Projekt ustawy zakłada usprawnienie procesu przygotowania inwestycji - w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu, a także przyspieszenie wydawania decyzji administracyjnych.

Dzięki projektowanym zmianom inwestorzy będą mieli możliwość lokalizacji inwestycji niezgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, za zgodą Rady Gminy w uproszczonym trybie. Projektowana regulacja zakłada, iż decyzja ws. lokalizacji inwestycji mieszkaniowej będzie wydawana w terminie 45 dni od dnia złożenia stosownego wniosku. Za niedotrzymanie terminu wojewodowie będą mogli zostać ukarani grzywną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu decyzji.

Ponadto projekt zakłada uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji mieszkaniowych lub towarzyszących poprzez możliwość uzyskania - w ramach decyzji o pozwoleniu na budowę - zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, a także zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów niezbędnych do korzystania z inwestycji mieszkaniowej.

Zobacz także

PAP/Katarzyna Fiuk, Mariusz Polit/OP