Zamknij

Jak będzie wyglądać ochrona danych osobowych w MŚP?

Olga Papiernik
23.01.2018 13:29
Jak będzie wyglądać ochrona danych osobowych w MŚP?
fot. Agencja Gazeta

Firmy, które zatrudniają mniej niż 250 osób, nie przetwarzają danych wrażliwych i nie udostępniają danych innym podmiotom, nie będą musiały informować swych klientów m.in. o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

A także o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - zakłada propozycja resortu cyfryzacji uzgodniona z resortem przedsiębiorczości i technologii. Jak podkreślono w oświadczeniu resortów, prawa te jednak będą obywatelom przysługiwały.

Chodzi o unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które mamy wdrożyć do 25 maja. "Każdy przedsiębiorca będzie natomiast zobowiązany do poinformowania osób, których dane będą przetwarzane (na etapie ich gromadzenia), o swoich danych, celu i podstawie prawnej przetwarzania danych oraz danych kontaktowych inspektora ochrony danych (o ile takiego posiada)" - czytamy we wspólnym oświadczeniu MC i MPiT.

"Podstawą prawną dla wprowadzenia tych ograniczeń jest art. 23 ust. 1 RODO "ważny interes gospodarczy oraz finansowy państwa członkowskiego". Jednocześnie w przepisach RODO nie dokonano wykładni pojęcia "interesu gospodarczego", a ponieważ jest ono klauzulą generalną, to jej znaczenie powinno się rozważać w odniesieniu do konkretnej sprawy. W ocenie projektodawcy, w ochronę "interesu gospodarczego" wpisuje się ochrona sektora MŚP, będącego motorem polskiej gospodarki, poprzez nienakładanie zbędnych obciążeń regulacyjnych, nieproporcjonalnych do skali prowadzonej działalności" - wyjaśniono.

PAP/Łukasz Pawłowski/OP