Zamknij

Ekwiwalent za urlop. Jak obliczyć? [PORADNIK]

25.06.2019 16:30
Ekwiwalent za urlop 2019. Jak obliczyć? Komu przysługuje? Poradnik
fot. Voyagerix/Shutterstock (ilustracyjne)

Za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w przypadku zmiany pracy można otrzymać ekwiwalent urlopowy. Tłumaczymy krok po kroku jak go obliczyć i komu przysługuje taka opcja.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin

Co to jest ekwiwalent urlopowy?

Przysługuje w przypadku niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego przez pracownika. Jak można przeczytać w art. 171 Kodeksu pracy: "W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny".

Dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że na wypłatę ekwiwalentu wpływają dwa czynniki: rozwiązanie stosunku pracy lub jego wygaśnięcie oraz niewykorzystanie przysługującego urlopu w naturze.

Zobacz także

Kiedy pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego?

W przypadku, gdy "strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą".

Zobacz także

Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy?

Pierwszym krokiem jest obliczenie wysokość wynagrodzenia za jeden dzień. Kluczowy będzie w tym wypadku współczynnik ekwiwalentu, który ustalany jest w każdym roku kalendarzowym.

Od liczby dni w danym roku odejmuje się łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, np. Nowy Rok, Święto Pracy, wypadających w ciągu 5-dniowego tygodnia pracy.

Potem otrzymany wynik trzeba podzielić przez 12. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wartość współczynnika należy proporcjonalnie obniżyć do jego czasu pracy.

W przypadku pracownika na pełnym etacie, współczynnik urlopowy w 2019 roku wynosi 20,92.

365 dni - 114 (52 niedziele + 52 soboty + 10 dni świątecznych) : 12 = 20,92.

Zobacz także

W kolejnym kroku trzeba obliczyć wysokość wynagrodzenia za godzinę. W tym celu uzyskaną wcześniej kwotę wynagrodzenia za 1 dzień dzieli się przez 8 godzin pracy.

Na koniec należy obliczyć dni urlopowe, za które przysługuje ekwiwalent.

Podzielić liczbę dni urlopowych przysługujących za cały rok (czyli 20 lub 26) przez 12 (liczbę miesięcy w roku kalendarzowym) i pomnożyć przez liczbę przepracowanych miesięcy. Otrzymaną liczbę zaokrąglamy do góry.

Wynik przysługujących, niewykorzystanych dni urlopowych przelicza się na godziny.

Mnożąc liczbę godzin przysługującego urlopu przez kwotę wynagrodzenia za godzinę pracy otrzymamy kwotę należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Zobacz także

Przykład:

Do dnia 31 marca 2019 roku pracownik otrzymywał pensję zasadniczą w wysokości 2000 zł miesięcznie. Pozostało mu do wykorzystania 11 dni urlopu, w tym urlop wypoczynkowy zaległy.

Podstawa ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy: 2000 zł

Kwotę tą dzielimy przez współczynnik ekwiwalentowy, który w roku 2019 wynosi 20,92.

2000 zł : 21 = 95,60 zł

Powyższa kwota to ekwiwalent za 1 dzień urlopu. Kwotę tą należy podzielić przez dobowy wymiar czasu pracy pracownika:

95,60 zł : 8 = 11,95 zł

A następnie pomnożyć ją przez ilość godzin urlopu:

11,95 zł * 11 (dni urlopu) * 8 (godzin za każdy dzień urlopu) = 1051,62 zł.

Zobacz także

RadioZET.pl/zielonalinia.gov.pl/kadrywpraktyce.pl/Infor.pl