Zamknij

Projekt prezydenta o zaległych odsetkach trafił do Sejmu. Czy będzie korzystny dla pożyczkobiorców?

Olga Papiernik
21.09.2018 12:32
pieniadze

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt noweli Kodeksu cywilnego. Przewiduje on, że instytucja kredytowa będzie mogła żądać odsetek od zaległych odsetek pod warunkiem wcześniejszego wytoczenia powództwa - wynika z uzasadnienia prezydenckiej propozycji.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że wpłynie on pozytywnie na sytuację pożyczkobiorców, którzy spłacają pożyczki długoterminowe. Jego skutkiem - czytamy - będzie przeciwdziałanie zwiększaniu się zadłużenia klientów instytucji kredytowych i popadaniu w tzw. pętlę zadłużenia "z tytułu możliwości umówienia się z góry o zapłatę odsetek od zaległych odsetek, bez wnoszenia powództwa".

Jak poinformowała prezydencka kancelaria, "prezydent chce usunięcia z naszego systemu prawnego wyjątku od zakazu anatocyzmu (naliczania odsetek od zaległych odsetek-PAP) zawartego w art. 482 par. 2 Kodeksu cywilnego".

"Wedle obecnego brzmienia przepisów dłużnik, który nie spłaca regularnie swoich należności wobec wierzyciela, może zostać niejako ukarany w ten sposób, że od zaległych odsetek zostają naliczane dodatkowe odsetki. Anatocyzm jako taki jest zakazany w polskim prawie" - wskazano.

Od zakazu anatocyzmu istnieją trzy wyjątki. "Jednym z nich jest sytuacja, kiedy pożyczki długoterminowej udziela instytucja kredytowa" - czytamy.

"Poważne wątpliwości interpretacyjne zarówno co do terminów "pożyczka długoterminowa" oraz "instytucja kredytowa", połączone z genezą tego przepisu oraz nieuzasadnioną wzmocnioną pozycją banków w sporach sądowych przesądziły o tym, że prezydent Andrzej Duda zdecydował się zgłosić inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany Kodeksu cywilnego" - zaznaczono w komunikacie.

Jak podkreślono, "w połączeniu z usunięciem przepisów o bankowym tytule egzekucyjnym oraz skierowanymi wcześniej do Sejmu RP projektami ustaw o zwrocie niektórych świadczeń wynikających z umów kredytu i pożyczki oraz zmieniającej ustawę o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, ustawa ta ma poprawić sytuację kredytobiorców w ich stosunkach z bankami".

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia i będzie miała zastosowanie również do obecnie zawartych umów kredytowych w stosunku do odsetek naliczanych po wejściu jej w życie.

PAP/OP