Zamknij

Autopoprawka do projektu ws. cen energii wprowadza Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

Olga Papiernik
28.12.2018 09:45
ceny energii
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

- Rada Ministrów przedstawiła autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, którego celem ochronę odbiorców energii elektrycznej przed skokowym wzrostem kosztów zaopatrzenia w energię w 2019 r. W poprawionej wersji projektu przewidziano m.in. wypłatę utraconych przychodów przedsiębiorstwom obrotu oraz dystrybucyjnym przez tworzony Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

"Sama obniżka podatku akcyzowego oraz opłaty przejściowej może być niewystarczająca dla zachowania cen energii elektrycznej sprzed wzrostów, czyli z I półrocza 2018 r. dla niektórych grup odbiorców, dlatego wprowadza się mechanizm utrzymania cen energii elektrycznej, przy jednoczesnej wypłacie utraconych przychodów przedsiębiorstwom obrotu oraz dystrybucyjnym" - czytamy w uzasadnieniu.

Na bezpośredni zwrot utraconego przychodu spółek obrotu zaplanowano 4 mld zł.

"Biorąc pod uwagę, że wzrost cen energii elektrycznej waha się w granicach 60±100 zł/MWh, oraz biorąc pod uwagę obniżenie akcyzy oraz opłaty przejściowej, kwota ta powinna w całości pokryć planowane wzrosty cen wszystkich spółek obrotu w Polsce" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Środki mają być wypłacane z tworzonego ustawę Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, finansowanego m.in. z 80% kwoty uzyskanej w wyniku sprzedaży uprawnień do emisji CO2.

Zgodnie ze złożonym wcześniej projektem przewidziano zmniejszenie poziomu podatku akcyzowego z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh, co jest wartością minimalną dopuszczalną przez prawo europejskie. Szacowany wpływ na budżet państwa to 1,85 mld zł netto. Obniżeniu ulegnie również opłata przejściowa o 95% dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Szacowany wpływ to 2,24 mld zł.

Zgodnie z autopoprawką, czwartym elementem zaplanowanego mechanizmu jest zasilenie kwotą 1 mld zł krajowego systemu zielonych inwestycji.

Finansowanie całego mechanizmu będzie pochodziło głównie z dwóch źródeł:

1. Środki ze sprzedaży uprawnień do emisji, o których mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,

2. Budżet państwa w zakresie zmniejszenia przychodów z obniżonej stawki podatku akcyzowego

Wolumenu uprawnień, które mogą zostać zlicytowane na giełdzie EEX przez Polskę już w roku 2019. Wolumen ten został oszacowany na 55,8 mln. Część tych środków trafi do krajowego systemu zielonych inwestycji, w celu dofinansowania projektów w nowe niskoemisyjne źródła energii, modernizacje zmniejszające jednostkowy wskaźnik emisyjności lub projektów inwestycyjnych w infrastrukturę dystrybucyjną.

Rząd proponuje, aby ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

ISBnews/OP