Zamknij

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy? [PORADNIK]

Piotr Drabik
19.04.2019 14:52
Zaliczka na podatek dochodowy 2019. Jak obliczyć. Wzór. Od kiedy
fot. Piotr Kamionka/REPORTER/East News (ilustracyjne)

Rozliczający podatek są zobowiązani co miesiąc lub co kwartał odprowadzać do fiskusa zaliczki. Tłumaczymy krok po kroku, jak oblicza się zaliczki na poczet podatku dochodowego.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Kto płaci zaliczki na podatek dochodowy?

Są do tego zobowiązani podatnicy rozliczający się na podstawie skali (stawka 18 lub 32 proc.) lub podatku liniowego (19 proc.). Istnieją dwa terminy składania zaliczek:
 • miesięcznie – do 20. dnia miesiąca następnego np. za grudzień 2018 roku trzeba odprowadzić do 20 stycznia 2019 roku,
 • kwartalnie – do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Za pierwszy kwartał (styczeń, luty marzec) trzeba odprowadzić zaliczkę do 20 kwietnia, drugi kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) do 20 lipca, trzeci kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) do 20 października, a czwarty kwartał (październik, listopad, grudzień) do 20 stycznia następnego roku. Prawo do takiej zaliczki mają mali podatnicy (wartość przychodu ze sprzedaży, w poprzednim roku, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 1,2 mln euro w przeliczeniu na złotówki) oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. 

Zobacz także

Ponadto można ubiegać się o tzw. zaliczkę uproszczoną. Przysługuje ona osobom, które rozpoczęły działalność gospodarczą w bieżącym lub w ubiegłym roku. Aby z niej skorzystać, trzeba do 20 lutego roku podatkowego złożyć wniosek do urzędu skarbowego. 

Zaliczka uproszczona wynosi 1/12 (jedną dwunastą) kwoty obliczonej od dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w poprzednim roku podatkowym albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Dotyczy to sytuacji, jeżeli w roku poprzednim nie wystąpił dochód z działalności gospodarczej albo jego wysokość nie powodowała obowiązku zapłaty podatku.

Jak obliczyć zaliczkę na podatek według skali?

Obowiązek wpłacania zaliczki pojawia się, dopiero kiedy dochody osiągnięte od początku roku przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatkowej. W 2018 i 2019 roku jest to kwota 3 089 zł. Natomiast po uwzględnieniu zasad zaokrąglania podatku wynosi 3 091 zł.

Zobacz także

W przypadku korzystania ze skali podatkowej zaliczkę można obliczyć w następujący sposób:

 • Najpierw od kwoty przychodu (liczonego od początku roku) trzeba odjąć koszty przez ten okres poniesione. W ten sposób otrzymywana jest różnica pomiędzy przychodami a kosztami, czyli kwota dochodu.
 • Następnie od uzyskanej kwoty trzeba odjąć stratę z lat ubiegłych oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, czyli rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe (chyba że wykazywano je wcześniej, jako koszty). Pamiętaj – składki na ubezpieczenia społeczne możesz albo zaliczyć do kosztów, albo odjąć od dochodu. Jeśli płacisz składkę na Fundusz Pracy, możesz wyłącznie zaliczyć ją do kosztów). Dochód ten możesz pomniejszyć także o inne przysługujące ci odliczenia, np.dokonane darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne. Dochód po odliczeniach zaokrąglij do pełnych złotych. Uzyskasz tym samym podstawę opodatkowania.
 • Jeśli podstawa opodatkowania nie przekracza 85 528 zł, trzeba pomnożyć podstawę opodatkowania przez 18 proc. stawkę podatku i odjąć 556,02 zł. To kwota zmniejszająca podatek według skali podatkowej.
 • Gdy dochody przekroczą kwotę 85 528 zł – trzeba obliczyć nadwyżkę ponad tę kwotę, następnie nadwyżkę przemnóż przez 32 proc. i dodać do tego kwotę 15 395,04 zł. Tak obliczonej kwoty zaliczki nie pomniejsza się już o kwotę zmniejszającą podatek.
 • Od uzyskanej kwoty podatku trzeba odjąć sumę opłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (odliczeniu podlega 7,75 proc. podstawy wymiaru, a cała składka wynosi 9 proc.) i tym samym otrzymuje się podatek należny od początku roku.
 • Od kwoty podatku należnego od początku roku trzeba odjąć sumę należnych zaliczek za poprzednie miesiące. Uzyska się tym samym kwotę należnej zaliczki za dany miesiąc/kwartał.
 • Zaliczkę należną za dany miesiąc/kwartał trzeba zaokrąglić do pełnych złotych. Uzyskaną kwotę podlega wpłacie do urzędu skarbowego.

Zobacz także

Jak obliczyć zaliczkę z podatku liniowego

Schemat wyliczania zaliczki na podatek dochodowy z użyciem podatku liniowego wygląda następująco:

 • W pierwszej kolejności od kwoty przychodu (od początku roku) trzeba odjąć koszty przez ten okres poniesione. W ten sposób powstanie kwota dochodu.
 • Następnie od uzyskanej kwoty trzeba odjąć stratę z lat ubiegłych oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Otrzymany dochód należy zaokrąglić do pełnych złotych.
 • Kolejno trzeba pomnożyć podstawę opodatkowania przez 19 proc. stawkę podatku. Otrzymana wartość to kwota podatku.
 • Od podatku należy odjąć sumę opłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (odliczeniu podlega 7,75 proc. podstawy wymiaru, a cała składka wynosi 9 proc.). Otrzymany zostanie należny podatek.
 • Od kwoty podatku należnego od początku roku trzeba odjąć sumę należnych zaliczek za poprzednie miesiące. Uzyskana zostanie tym samym kwota należnej zaliczki za dany miesiąc/kwartał.
 • Zaliczkę należną za dany miesiąc/kwartał zaokrąglij do pełnych złotych. Uzyskasz kwotę podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego.

Zobacz także

Warto podkreślić, że od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (przy zasadach ogólnych), gdy należna zaliczka (bądź zaliczki od dochodów osiąganych przez kilka następujących po sobie okresów rozliczeniowych) nie przekracza 1 000 zł. Zasada ta obowiązywać będzie również w 2019 roku.

Dzięki temu można nie wpłacać obliczonej zaliczki, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku po pomniejszeniu o sumę zaliczek już wpłaconych od początku roku, nie przekracza 1 000 zł.

Jeżeli natomiast tak obliczony podatek przekracza 1000 zł, to wpłacie podlega cała kwota, czyli różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.

Zobacz także

RadioZET.pl/poradnikprzedsiebiorcy.pl/biznes.gov.pl/PTD