Słuchaj
Mateusz Ptaszyński, Marcin Sońta
Michał Korościel
Damian Michałowski, Ewelina Pacyna
Marcin Łukasik
Agnieszka Więdłocha , Maciej Stuhr
Redakcja Radia ZET
Sprawdź co graliśmy

Teraz gramy

Spadkobiercy firm chcą zmian w podatkach

08.01.2018 08:47
xxx biznes

Sukcesorzy firm rodzinnych czekają na obiecaną przez resort finansów nowelizację ustaw o PIT i CIT, która da im możliwość amortyzacji dziedziczonych składników majątku na zasadach obowiązujących do końca 2017 r. MF zapowiedziało przywrócenie starych przepisów, ale na razie zmiana jest na papierze.

Spadkobiercy firm chcą zmian w podatkach fot. Cathal Mac an Bheatha on Unsplash

Profesor Adam Mariański z Uniwersytetu Łódzkiego, partner w Mariański Group powiedział w rozmowie z PAP, że zmienione 1 stycznia tego roku przepisy podatkowe bardzo utrudniają sukcesję firm rodzinnych.

- Pozbawiają prawa do odliczenia kosztów podatkowych, przede wszystkim amortyzacji składników majątku, które są w tej działalności. Możemy sobie wyobrazić, że jednoosobowy przedsiębiorca umiera i jego dziecko przejmuje firmę. W tym momencie musi wykazywać dochód bez uwzględniania kosztów amortyzacji np. wybudowanego zakładu - wyjaśnił Mariański.

Zaznaczył, że to zwiększa podstawę opodatkowania i obciążenie podatkowe. - Nie ma żadnego uzasadnienia dla takiej sytuacji - ocenił. Według niego są dwa możliwe rozwiązania: albo kontynuacja amortyzacji albo prawo do kosztów od wartości rynkowej tych składników.

Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Tomasz Budziak zwrócił uwagę, że w listopadzie zeszłego roku resorty finansów i rozwoju zapowiedziały zmianę niekorzystnych dla firm rodzinnych przepisów. Przyznał, że obecnie firmy muszą jednak się do nich stosować.

- Nie możemy uwzględniać amortyzacji, ale mam nadzieję, że po wejściu w życie noweli będziemy mogli jednorazowo jej dokonać za miesiące, które upłynęły od początku tego roku - powiedział Budziak. - Liczę, że resort finansów dotrzyma słowa - dodał.

Mimo że z zasady prawo nie może działać wstecz, to - zdaniem Budziaka - w tym przypadku może być inaczej. - Ponieważ zmiana ta będzie na korzyść podatnika, to prawo to będzie mogło działać wstecz - powiedział wiceprezes SIFR.

Resort finansów przygotował projekt zmian w tym zakresie, mimo iż był gotowy pod koniec listopada zeszłego roku, został opublikowany w ubiegłym tygodniu. Przewiduje on, że w przypadku spadków zostaną przywrócone poprzednie zasady - prawo do rozliczenia kosztów w pełnej wysokości.

Mniej korzystne zasady przewidziano dla podatników przejmujących firmy w drodze darowizn. - W przypadku darowizny będziemy mieć kontynuację amortyzacji. Zdaniem ministerstwa finansów, darowizny były bowiem wykorzystywane do optymalizacji podatkowej - tłumaczy prof. Mariański.

Według niego, co do zasady takie rozwiązanie nie jest złe, niemniej w lepszej sytuacji będą ci, którzy dziedziczą firmy po zmarłych, niż ci, którzy dostają je od żyjących członków rodziny.

- To trochę bez sensu, ponieważ sukcesja biznesu powinna wiązać się z przygotowaniem - za życia przedsiębiorcy - do tego, np. z założeniem spółki, przekazaniem do niej majątku, itp. W proponowanej konstrukcji preferencje będą mieli ci, którzy nie przygotowują się do przejęcia firmy - wyjaśnił.

- Wszędzie na świecie sukcesja firm jest wspomagana, rozwiązanie przygotowane przez resort finansów jej nie ułatwia - podkreślił Mariański.

Wskazał, że projekt zakłada, iż przepisy zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018, nawet jeżeli zostaną uchwalone po tej dacie. - Najważniejsze, aby miało to miejsce jeszcze w tym roku podatkowym. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Jeżeli nastąpi to później, to będą problemy z korektami deklaracji itp. - ostrzegł.

W komunikacie z listopada ub.r. MR i MF poinformowały, że ponownie przeanalizowano projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz CIT i uzgodniono, że amortyzacja dziedziczonego majątku powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach. Zapewniono, że stosowana zmiana zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018.

Stosowny projekt został opublikowany w zeszłym tygodniu. Według MF odpowiada on na postulaty firm rodzinnych i łagodzi wprowadzoną od 1 stycznia br. regulację dotyczącą rozliczania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych nabytych w drodze spadku lub darowizny. Zmiana ma umożliwić spadkobiorcom ponowne określenie wartości początkowej nabytych w ten sposób środków trwałych.

"W odniesieniu zaś do środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) nabytych w drodze darowizny projekt pozwoli na zaliczenie w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od takich środków (wartości), zwolnionych od podatku od spadków i darowizn, w przypadku, gdy środki te były wykorzystywane przez darczyńcę w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i obdarowany będzie wykorzystywał te środki w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej" - tłumaczy MF.

Zgodnie z propozycją MF, obdarowany będzie mógł przyjąć wartość składników majątku określoną przez darczyńcę i będzie mógł kontynuować ich amortyzację. 

PAP/Marcin Musiał/OP

Oceń
Tagi