Zamknij

Prezydent podpisał 'uszczelniające' nowele dot. PIT, CIT i podatku ryczałtowego

Olga Papiernik
30.11.2017 19:07
Prezydent podpisał 'uszczelniające' nowele dot. PIT, CIT i podatku ryczałtowego
fot. Agencja Gazeta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podała Kancelaria Prezydenta.

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - czytamy w informacji.

Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu ustawy, głównym celem tego aktu jest "uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu".

Zaznaczono również, że założony w projekcie kierunek zmian wpisuje się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.

W ramach wprowadzanych zmian można wyróżnić sześć zasadniczych grup przepisów:

1) regulacje 'uszczelniające' system podatku dochodowego od osób prawnych, w tym poprzez częściową implementację dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (dyrektywa ATAD);

2) przepisy nowelizujące zasady uwzględniania w podstawie opodatkowania banków tworzonych rezerw na ryzyko związane z działalnością banków oraz tworzonych w bankach stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości odpisów na oczekiwane straty kredytowe;

3) przepisy ukierunkowane na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców;

4) przepisy podwyższające kwotę zmniejszającą podatek stosowaną przy obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych według skali podatkowej oraz podwyższające limit dotyczący stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców;

5) przepisy umożliwiające podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych składanie za pomocą środków elektronicznych oświadczeń/zawiadomień, z wykorzystaniem wzorów ogłoszonych w drodze rozporządzenia;

6) przepisy dostosowujące brzmienie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych do nowej Klasyfikacji Środków Trwałych 2016" - czytamy dalej w informacji.

Z uwagi na specyfikę trybu rozliczania podatków dochodowych, w ustawie zawarto szereg przepisów przejściowych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

ISBnews/OP