Zamknij

Polska wprowadza podatek katastralny, uderzy w galerie handlowe

Rafał Mandes
07.12.2017 17:07
Polska wprowadza podatek katastralny, uderzy w galerie handlowe
fot. Anna Dziubinska/Unsplash

Zmiany podatkowe, które obowiązywać będą od początku nowego roku, dotyczą wprowadzenia podatku od nieruchomości komercyjnych. Są to centra handlowe, domy towarowe, butiki.  Można się domyślać, że skutki finansowe galerie handlowe będą chciały przerzucić na klientów.

Nowy podatek dotyczy komercyjnych budynków handlowo-usługowych lub biurowych o wartości początkowej ponad 10 mln zł. Stawka podatku wyniesie rocznie 0,42 proc. nadwyżki wartości początkowej ponad kwotę 10 mln zł rocznie.

- To jest podatek majątkowy, a faktycznie katastralny - mówi w rozmowie z MarketNews24 Paweł Tomczykowski, partner zarządzający, Kancelaria Ożóg Tomczykowski.

Zasady ustalania wartości początkowej przewidziano dla nieruchomości będących we współwłasności oraz spółek osobowych. Podatek nie będzie naliczany w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.Podatnicy będą mieli prawo odliczyć podatek od nieruchomości od podatku CIT. Jednak, gdy działalność prowadzona jest ze stratą, podatnik nie będzie miał praktycznie takiej możliwości.

- Nie jest tu opodatkowany ani dochód, ani przychód - wyjaśnia ekspert.

I to dlatego w najtrudniejszej sytuacji będą np. Te centra handlowe, które funkcjonują na pograniczu rentowności. Dla przeciętnej wielkości centrum handlowego ten nowy podatek może wynieść nawet 4 mln zł rocznie.

W dniu 27 listopada 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano tekst ustawy nowelizującej ustawy o CIT, PIT i zryczałtowanym podatku dochodowym. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.

MarketNews24/RM