Zamknij

W 2017 roku 3,6 mld zł z podatku bankowego

Olga Papiernik
02.03.2018 10:48
Podatek bankowy, banknoty
fot. Arkadiusz Ziolek/ East News

W 2017 r. banki zapłaciły łącznie 3,6 mld zł podatku bankowego - wynika z informacji o wpływie podatku od niektórych instytucji finansowych na sytuację banków komercyjnych w 2017 roku, dostępnej na stronie KNF.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

Z informacji o wpływie podatku wynika także, że w 2017 roku 18 banków i 3 oddziały instytucji kredytowych płaciło podatek bankowy, banki te pod względem aktywów stanowiły 74,1 proc. aktywów sektora bankowego, z czego ponad połowę stanowią banki z przewagą kapitału zagranicznego.

Z kolei miesięczne wpłaty z tytułu podatku oscylowały w granicach 298,8 mln zł - 314,5 mln zł.

Informacja podaje także, że 2017 r. nie zaobserwowano nadmiernego zwiększania pozycji zmniejszających podstawę opodatkowania.

KNF przypomina, że ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych, która weszła w życie 1 lutego 2016 roku i zobowiązała banki do płacenia podatku w wysokości 0,0366 proc. miesięcznie wielkości aktywów, pomniejszonych o 4 mld zł, fundusze własne banków, obligacje skarbowe znajdujące się w portfelu banków, aktywa nabyte od NBP stanowiące zabezpieczenie kredytu refinansowego udzielonego przez NBP oraz środki banków spółdzielczych utrzymywane na rachunkach w bankach zrzeszających. Ponadto ustawa stosuje rozmaite wyłączenia i pomniejszenia, jak na przykład z tytułu objęcia programem postępowania naprawczego. 

PAP/Piotr Śmiłowicz/OP