Zamknij

MF szykuje uproszczenia w podatkach, docelowo zlikwiduje 'podatkową niepewność'

Olga Papiernik
13.06.2018 11:44
teresa czerwinska ministerstwo finansow
fot. Andrzej Hulimka/east news

 Ministerstwo Finansów pracuje nad uproszczeniami w przepisach, których kluczowe cele to: mniej biurokracji w podatkach, niższe podatki dla biznesu i inwestycji, bardziej przyjazne przepisy oraz wzrost bezpieczeństwa podatników, podał resort. Docelowo resort zamierza "zlikwidować podatkową niepewność, bardziej dokuczliwą od obowiązków podatkowych".

- Obejmując urząd ministra finansów postawiłam sobie za cel taką ewolucję systemu podatkowego, by był on przejrzysty, prosty i przyjazny podatnikowi, co można nazwać filozofią 3xP. Dziś Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa pracują nad szeregiem propozycji regulacyjnych zgodnych z tym podejściem - powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska.

- Docelowo zamierzamy zlikwidować podatkową niepewność, bardziej dokuczliwą od obowiązków podatkowych - zapowiada minister finansów - podano w materiale.

e-PIT

Pierwszy z czterech obszarów uproszczeń podatkowych został określony jako "mniej biurokratycznych obowiązków podatkowych". Obejmuje on zapowiadane już ułatwienie w przekazywaniu PIT do urzędu skarbowego (Twój e-PIT), rezygnację z deklaracji VAT od 2019 r. (możliwą dzięki otrzymywaniu danych z JPK_VAT) i zmniejszenie obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców.

Zobacz także

Zmiany obejmą też m.in. odbiurokratyzowanie obowiązków sprawozdawczych w samorządach czy ujednolicenie formularzy w podatkach lokalnych. Inne planowane rozwiązanie to możliwość składania zbiorczej deklaracji dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych za cały miesiąc w miejsce wielu deklaracji składanych do tej pory od poszczególnych czynności (np. w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność kupna-sprzedaży), podano w komunikacie.

W obszarze "niższe podatki dla biznesu i inwestycji" przewidziano obniżenie stawki podatku CIT do 9% - będą nią objęte małe firmy, stanowiące grupę ok. 90% wszystkich podatników podatku CIT.

"Proponujemy podwyższenie z 20 tys. euro do 150 tys. zł limitu wartości samochodu osobowego, do którego odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów" - czytamy dalej.

Resort planuje m.in. ulgę "Innovation Box" - miałaby ona polegać na preferencyjnym opodatkowaniu (np. obniżoną stawką podatkową) kwalifikowanego dochodu, wyodrębnionego z całości dochodu podatnika, uzyskiwanego ze składników własności intelektualnej chronionych przez m.in. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo autorskie.

Ministerstwo chce też wprowadzić rozwiązania pozwalające na jednorazowe rozliczenie całości poniesionej straty, jeżeli nie przekracza ona 5 mln zł w jednym roku podatkowym.

Podatek od spadków

" Planujemy zwolnić z podatku od spadków i darowizn nabycie przedsiębiorstw jednoosobowych w związku ze śmiercią przedsiębiorcy. Zwolnienie dotyczy nabywców, którzy podejmą się kontynuowania prowadzenia firmy przez co najmniej 2 lata. Ma to zachęcać potencjalnych nabywców do podejmowania decyzji o kontynuacji prowadzenia działalności zmarłego przedsiębiorcy (dając im wymierną korzyść finansową). Z punktu widzenia gospodarki rozwiązanie to stwarza szansę zachowania istniejących miejsc prac" - napisano też w komunikacie.

Resort zamierzamy także podwyższyć próg "małego podatnika" w PIT i CIT do 2 mln euro rocznej wartości sprzedaży. Dzięki temu większa liczba przedsiębiorców skorzysta z bardziej korzystnych zasad amortyzacji, rozliczeń kwartalnych czy - w wypadku CIT - niższej stawki podatku.

W ramach obszaru "Prostsze, przyjaźniejsze przepisy" Ministerstwo Finansów pracuje nad uporządkowaniem obecnej sytuacji, która "powoduje kłopoty interpretacyjne oraz generuje absurdalne sytuacje związane z przyporządkowaniem poszczególnych towarów do właściwych stawek". Nowa matryca w żadnym razie nie ma celu fiskalnego, podkreślono.

Resort chce też, by pięcioletni termin, po którym dom, czy mieszkanie może być sprzedane bez podatku, u spadkobiercy był liczony od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę (obecnie jest on liczony on od nabycia przez spadkobiercę). Koszty nabycia czy wytworzenia nieruchomości przez spadkodawcę będą również kosztem u spadkobiercy.

"Proponujemy wydłużenie do 3 lat okresu, w jakim ma nastąpić wydatkowanie na nabycie – również to ostateczne – własności innego mieszkania czy domu celem skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Obecnie termin ten wynosi 2 lata. Chcemy też rozszerzyć katalog wydatków na cele mieszkaniowe, aby znalazły się w nim także wydatki na przebudowę lub remont lokalu, które podatnik poniesie zanim stanie się jego właścicielem" - czytamy dalej.

Organizacje branżowe będą mogły składać wnioski o wydanie interpretacji ogólnych w przypadku nowych przepisów podatkowych, zapowiedziano także.

Ostatni obszar to "Bezpieczny podatnik" - obejmuje on prace nad nową ordynacją podatkową, która ma zapewnić szerszą ochronę podatnika i zmieni w prawie relację na linii fiskus - podatnik. Resort chce także skrócić ze 150 do 120 dni termin ulgi, która umożliwia wierzycielowi zastosowanie przepisów dotyczących "ulgi na złe długi".

ISBnews/OP