Zamknij

MF chce wprowadzić 9-proc. stawkę CIT

Olga Papiernik
23.08.2018 11:55
drobne i kalkulator
fot. Arkadiusz Ziolek/ East News

Ministerstwo Finansów przygotowuje nowele ustaw podatkowych wprowadzające m.in. 9-proc. stawkę CIT - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu.

"Celem projektu jest realizacja zapowiedzi wyrażonej przez Rząd, w zakresie wprowadzenia nowej 9-proc. stawki w podatku dochodowym od osób prawnych. Takie podejście stanowi realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która podkreśla wartość rozwoju przedsiębiorczości i wspierania przedsiębiorców, w szczególności z kategorii MŚP" - napisano.

Zobacz także

MF przygotowuje nowele ustaw podatkowych regulujące obrót walutami wirtualnymi

Ministerstwo Finansów przygotowuje nowele ustaw podatkowych regulujące obrót walutami wirtualnymi - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu.

MF proponuje w podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczenie przychodów osiąganych z obrotu walutami wirtualnymi do przychodów z kapitałów pieniężnych, nawet wtedy, gdy osiągane będą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

"Do przychodów z obrotu walutami wirtualnymi nie będą zaliczane przychody podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług np. w zakresie wymiany walut wirtualnych i środków płatniczych i wymiany walut wirtualnych na inne waluty wirtualne. Opodatkowaniu będzie podlegał dochód, co oznacza, że uwzględniane będą wydatki związane z obrotem walutą wirtualną. W podatku dochodowym od osób prawnych przychody te stanowić będą zyski kapitałowe. Rozwiązania w obu ustawach będą analogiczne w zakresie zasad ustalania przychodów, kosztów oraz dochodów (strat)" - napisano.

MF w noweli ustawy podatkowej chce uszczegółowić opodatkowanie zakupu wierzytelności

Ministerstwo Finansów przygotowuje nowele ustaw podatkowych, które uszczegółowią opodatkowanie zakupu pakietu wierzytelności - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu.

MF podało, że z uwagi na brak możliwości rozpoznania strat związanych z wierzytelnościami, w połączeniu z brakiem możliwości rozpoznania pełnej bazy kosztowej nabycia wierzytelności, co może skutkować opodatkowaniem działalności polegającej na ich windykacji na efektywnym poziomie kilkudziesięciu procent, proponuje się wprowadzenie:

- przepisów pozwalających na rozpoznanie pełnej bazy kosztowej nabycia wierzytelności, przy utrzymaniu braku możliwości rozpoznania strat;

- zasady opodatkowania pakietu wierzytelności jako lepiej odzwierciedlającego ekonomiczny charakter tego typu transakcji, niż w przypadku analizy pojedynczych wierzytelności wchodzących w jego skład.

PAP Biznes/OP