Zamknij

Kiedy płatnik może za nas dokonać rocznego obliczenia podatku

Zbigniew Grzegorzewski
02.02.2018 13:10
Kiedy płatnik może za nas dokonać rocznego obliczenia podatku
fot. Agencja Gazeta

Rocznego obliczenia podatku — na formularzu PIT-40 — może za nas dokonać płatnik np. zakład pracy, pod warunkiem, że złożymy płatnikowi przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie PIT-12.

W oświadczeniu takim musimy potwierdzić, że spełniamy wszystkie warunki uprawniające do tego obliczenia m.in. to, że poza dochodami uzyskanymi od tego płatnika nie uzyskaliśmy innych dochodów opodatkowanych przy zastosowaniu skali podatkowej.

Jeśli okaże się, że nie spełniamy warunków uprawniających do dokonania rocznego obliczenia podatku przez płatnika (np. w tym samym roku osiągnęliśmy dochody za pośrednictwem dwóch różnych płatników, gdyż przed zatrudnieniem otrzymywaliśmy zasiłek z urzędu pracy), za nieprawidłowe rozliczenie podatku odpowiadać będziemy my, a nie płatnik.

Co ważne, roczne obliczenie podatku PIT-40 wraz z oświadczeniem podatnika PIT-12 zastępuje zeznanie podatkowe, dlatego — jeśli tylko spełniamy wskazane w ustawie warunki i nie korzystamy z ulg podatkowych — warto skorzystać z tej formy rozliczenia podatku.

Dochody z krajowych emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych są rozliczane „z urzędu” (bez naszego wniosku) przez organy rentowe (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojskowe Biuro Emerytalne) w rocznym obliczeniu podatku (PIT-40A).

Organ rentowy nie sporządza PIT-40A dla podatnika:

1) wobec którego ustał obowiązek poboru zaliczek,

2) któremu zaliczki były ustalane w obniżonej wysokości, z uwagi na zamiar skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania przewidzianej dla małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci, chyba że podatnik przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie o rezygnacji z zamiaru preferencyjnego opodatkowania dochodów,

3) w sytuacji, gdy na podstawie przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa, zwolniono organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy,

4) któremu nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wówczas organ rentowy sporządza imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu PIT-11A i na podstawie danych w niej zawartych należy samodzielnie rozliczyć dochód otrzymany od organu rentowego w PIT-36 albo PIT-37.

Jeżeli zostaliśmy rozliczeni przez płatnika, a osiągnęliśmy również przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, z kapitałów pieniężnych, z działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19% lub przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wówczas musimy złożyć odrębne zeznania przeznaczone do rozliczenia właśnie tych przychodów (np. PIT-38 dla kapitałów pieniężnych czy PIT-36L dla działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19%).

Fakt złożenia oświadczenia PIT-12 i sporządzenia przez płatnika PIT-40 lub sporządzenie przez organ rentowy PIT-40A nie pozbawia nas prawa do złożenia zeznania (PIT-37 albo PIT-36) według ogólnie obowiązujących zasad. Dotyczy to przykładowo sytuacji, gdy, pomimo złożenia oświadczenia, zdecydujemy się jednak skorzystać z ulg podatkowych lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

MarketNews24/zb

W oświadczeniu takim musimy potwierdzić, że spełniamy wszystkie warunki uprawniające do tego obliczenia m.in. to, że poza dochodami uzyskanymi od tego płatnika nie uzyskaliśmy innych dochodów opodatkowanych przy zastosowaniu skali podatkowej.

Jeśli okaże się, że nie spełniamy warunków uprawniających do dokonania rocznego obliczenia podatku przez płatnika (np. w tym samym roku osiągnęliśmy dochody za pośrednictwem dwóch różnych płatników, gdyż przed zatrudnieniem otrzymywaliśmy zasiłek z urzędu pracy), za nieprawidłowe rozliczenie podatku odpowiadać będziemy my, a nie płatnik.

Co ważne, roczne obliczenie podatku PIT-40 wraz z oświadczeniem podatnika PIT-12 zastępuje zeznanie podatkowe, dlatego — jeśli tylko spełniamy wskazane w ustawie warunki i nie korzystamy z ulg podatkowych — warto skorzystać z tej formy rozliczenia podatku.

Dochody z krajowych emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych są rozliczane „z urzędu” (bez naszego wniosku) przez organy rentowe (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojskowe Biuro Emerytalne) w rocznym obliczeniu podatku (PIT-40A).

Organ rentowy nie sporządza PIT-40A dla podatnika:

1) wobec którego ustał obowiązek poboru zaliczek,

2) któremu zaliczki były ustalane w obniżonej wysokości, z uwagi na zamiar skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania przewidzianej dla małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci, chyba że podatnik przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie o rezygnacji z zamiaru preferencyjnego opodatkowania dochodów,

3) w sytuacji, gdy na podstawie przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa, zwolniono organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy,

4) któremu nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wówczas organ rentowy sporządza imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu PIT-11A i na podstawie danych w niej zawartych należy samodzielnie rozliczyć dochód otrzymany od organu rentowego w PIT-36 albo PIT-37.

Jeżeli zostaliśmy rozliczeni przez płatnika, a osiągnęliśmy również przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, z kapitałów pieniężnych, z działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19% lub przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wówczas musimy złożyć odrębne zeznania przeznaczone do rozliczenia właśnie tych przychodów (np. PIT-38 dla kapitałów pieniężnych czy PIT-36L dla działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19%).

Fakt złożenia oświadczenia PIT-12 i sporządzenia przez płatnika PIT-40 lub sporządzenie przez organ rentowy PIT-40A nie pozbawia nas prawa do złożenia zeznania (PIT-37 albo PIT-36) według ogólnie obowiązujących zasad. Dotyczy to przykładowo sytuacji, gdy, pomimo złożenia oświadczenia, zdecydujemy się jednak skorzystać z ulg podatkowych lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

pitformat_billboard_750x100_v1