Zamknij

Czas na przekazanie jednego procenta podatku. Kogo można wesprzeć?

Piotr Drabik
20.02.2019 17:01
Jeden procent podatku. Rozliczenie PIT 2019. Kogo można wesprzeć?
fot. KonstantinChristian/Shutterstock (ilustracyjne)

Podatnicy mogą przekazać 1 procent swojego podatku na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego (OPP). Dzięki temu sami możemy decydować o tym, gdzie i na co zostanie przekazana część naszego podatku.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Według danych Ministerstwa Finansów, w rozliczeniach za rok 2017 ponad 14,1 milionów podatników skorzystało z możliwości przekazania 1 procenta swojego podatku na rzecz wybranej przez siebie OPP. Łącznie w ubiegłym roku przekazano około 761,3 milinów złotych.

W Polsce istnieje ponad 8 tysięcy instytucji posiadających status organizacji pożytku publicznego, które działają w różnych aspektach społecznych.

Wykaz tych organizacji publikowany jest najpóźniej do 15 grudnia roku, za który podatnik może przekazać swoją jedną setną podatku dochodowego na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności.

Zobacz także

Na co może trafić jeden procent podatku?

Poniżej główne obszary działań fundacji i stowarzyszeń, na które możesz przekazać 1 procent swojego podatku:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości obywatelskiej, narodowej i kulturowej,
 • nauka, oświata, edukacja,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • aktywności wspomagające społeczności lokalne,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, upowszechnianie oraz ochrona praw kobiet,
 • sztuka, kultura, ochrona tradycji i dóbr kultury,
 • ekologia i ochrona zwierząt,
 • działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości, rozwój gospodarczy,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • ochrona ludności, ratownictwo,
 • pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych,
 • ochrona praw konsumentów,
 • organizacja i promocja wolontariatu.

Rozlicz PIT za darmo z Fundacją Radia ZET

Fundacja Radia Zet pomaga osobom chorym, niepełnosprawnym, szczególnie dzieciom w leczeniu i rehabilitacji. Wychodzimy z założenia, że naszym obowiązkiem jako dorosłych jest dawanie dzieciom poczucia bezpieczeństwa.

Fundacja Radia Zet zajmuje się także wspieraniem instytucji i placówek medycznych, przekazując im sprzęt oraz wyposażenie niezbędne do leczenia pacjentów. 

Zdrowia nie da się kupić, dlatego wszelkie działania mające na celu pomoc w powrocie do pełni sił, zniesienia barier wynikający z niepełnosprawności są tak istotne.

Zobacz także

Fundacja Radia ZET