Zamknij

Jak obniżyć podatek dochodowy? [PORADNIK]

Piotr Drabik
24.04.2019 22:10
Jak obniżyć podatek dochodowy. Od osób fizycznych 2019. PIT. CIT
fot. mathom/Shutterstock (ilustracyjne)

Zostanie honorowym krwiodawcą, wynajęcie mieszkania w ostatnim kwartale roku oraz zainstalowanie internetu - to tylko kilka sposobów na zmniejszenie podatku dochodowego. Tłumaczymy krok po kroku jak zmniejszyć kwotę odprowadzaną z naszych dochodów.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Co to jest podatek dochodowy?

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT, z ang. Personal Income Tax) oraz od osób prawnych (CIT, z ang. Corporate Income Tax) to obowiązkowe świadczenie pieniężne osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa. Jest ono uzależnione od dochodu i stawek podatkowych.

Dochód z podatkowego punktu widzenia jest przychodem pomniejszonym o koszty jego uzyskania. W Polsce wyróżnia się podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych.

Zobacz także

Ile wynosi podatek dochodowy od osób fizycznych?

Jest obliczany na podstawie dwóch stawek podatku progresywnego, które są zależne od wysokości uzyskanego dochodu. W 2019 roku wynoszą one w Polsce tyle samo, ile przez ostatnie dwa lata:

 • 18 proc. – pierwszy próg podatkowy do dochodu 85 528 zł,
 • 32 proc. – drugi próg podatkowy powyżej dochodu 85 528 zł.

Zobacz także

Ile wynosi podatek dochodowy od osób prawnych?

W 2019 roku obowiązują dwa podstawowe progi dla podatku dochodowego od osób prawnych (CIT, z ang. Corporate Income Tax):

 • 19 proc. – podstawa opodatkowania na zasadach ogólnych, od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP, od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP,
 • 9 proc. – podstawa opodatkowania przy małych podatnikach i tych rozpoczynających działalność gospodarczą.

Zupełnie inne stawki podatkowe obowiązują dla firm, które prowadzą działalność w Polsce, ale ich siedziby lub zarząd znajdują się za granicą:

 • 20 proc. – między innymi z odsetek, praw autorskich i pokrewnych, z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej czy z tytułu świadczeń: doradczych,
 • 10 proc. – z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej (z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych) oraz za dochód uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

Zobacz także

Jak obniżyć podatek dochodowy?

Podatnicy PIT mogą skorzystać z kilku możliwości obniżenia i zmniejszenia podatku dochodowego:

 • Można skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Jej wysokość zależy od osiągniętych dochodów. Oblicza się ją z pomocą wysokości dochodu, kwoty zmniejszającej podatek (w 2019 roku wynosi ona 1 440 zł) oraz stawki ze skali podatkowej (18 lub 32 proc.). Podatnicy, którzy osiągnęli dochód powyżej 127 tys. zł nie mogą w ogóle odliczyć kwoty wolnej od podatku.
 • Limit uzyskania kosztów przychodów od twórców został dwukrotnie powiększony. W przypadku otrzymywania wynagrodzenia autorskiego, które przekracza kwotę 171 056 zł, w rozliczeniu za 2018 roku koszty podatkowe od nadwyżki wynoszą 0 zł. Należy pamiętać, że skorzystanie z takiego rozwiązania wymaga spełnienia określonych warunków. Jeśli planujesz rozliczać prawa autorskie, warto dokładnie sprawdzić umowę w tej sprawie - nawet niewielkie zmiany (np. ustalenie rodzaju dzieła i wykonywanych świadczeń) mogą spowodować, że będziesz uprawniony do wysokich kosztów podatkowych.
 • W ostatnim, czwartym kwartale roku warto wynająć mieszkanie lub pokój. W pierwszym okresie warto rozliczać się na tzw. zasadach ogólnych - płacąc podatek tylko od tego, co faktycznie się zarobi. Przy zakupie wyposażenia mieszkania np. mebli czy sprzętów AGD, brać na wszystko faktury. Te wydatki obniżą przychód z najmu - tak samo jak wydatki na media w lokalu lub koszt amortyzacji wynajętego mieszkania lub jego części. W rezultacie skutecznie można obniżyć podatek, a w kolejnym roku podatkowym przejść na ryczałt.
 • Zostań honorowym dawcą krwi. Za każdy oddany litr krwi można odliczyć od dochodu 130 zł. Z tytułu osocza i innych składników krwi - bonus będzie innej wysokości i należy go ustalić indywidualnie, w zależności od rodzaju składników krwi. Odliczenie od dochodu przysługuje wyłącznie za faktycznie przekazaną krew. Jej wartość nie może przekroczyć jednak 6 proc. dochodu z tytuły darowizny na cele krwiodawstwa.
 • Przekaż darowiznę. Jeszcze w grudniu dokonać wpłaty na cele pożytku publicznego na rzecz organizacji pożytku publicznego lub kultu religijnego. Jednak wartość tych darowizn, łącznie z odliczeniem kwoty ekwiwalentu za oddaną krew, nie mogą przekroczyć 6 proc. dochodów z cały rok podatkowy. 
 • Odlicz ulgę rehabilitacyjną. Osoby niepełnosprawne, które w grudniu kupią leki związane z leczeniem niepełnosprawności, mogą odliczyć od podatku kwotę różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu na leki a kwotą 100 zł. Jest to możliwe tylko w sytuacji, kiedy lekarz specjalista potwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).
 • Odlicz ulgę na dzieci. W przypadku jednego dziecka podatnik może odliczyć od podatku kwotę 92,67 zł miesięcznie, co w skali roku daje do 1112,04 zł (jeśli dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza łącznie 112 000 zł, a niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł). W przypadku drugiego dziecka 92,67 zł miesięczne (do 1112,04 zł rocznie), trzeciego dziecka - 166,67 zł miesięcznie (do 2000,04 zł rocznie) i czwartego oraz każdego kolejnego - 225 zł miesięcznie (do 2700 zł rocznie).
 • Odlicz ulgę na internet. W ten sposób można odliczyć nawet do 760 zł rocznie od podatku dochodowego. Ulga przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia. Dowodem może być każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku, z którego wynika kto, komu, ile oraz za co zapłacił.

Zobacz także

RadioZET.pl/PTD