Zamknij

Drugi próg podatkowy. Jak obliczyć? [PORADNIK]

Piotr Drabik
10.04.2019 17:19
Drugi próg podatkowy. Jak obliczyć. Zaliczka. Poradnik
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News (ilustracyjne)

W przypadku osiągnięcia dochodów rocznych przekraczających granicę 85 528 złotych, trzeba liczyć się z wyższą 32-procentową stawką podatkową. Tłumaczymy krok po kroku jak ją wyliczyć i się z niej rozliczyć.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Drugi próg podatkowy dotyczy osób fizycznych i prawnych, które uzyskały przychody powyżej 85 528 złotych.

Dochody do tej granicznej kwoty podlegają w 2019 roku niższemu, 18-procentowemu opodatkowaniu. Powyżej wskazanej kwoty trzeba się liczyć w 2019 roku z wyższym progiem podatkowym - 32 proc.

Zobacz także

Jak oblicza się drugi wyższy próg podatkowy?

Jednak nie zawsze podatnicy są zobowiązani płacić go za każdym razem dokładniej w takiej stawce. Wyższy próg podatkowy dotyczy tylko kwoty powyżej 85 528 zł i jest z niego wyłączona kwota wolna od podatku. 

Łatwo to zobrazować na przykładzie przedsiębiorcy, który w 2018 roku uzyskał 100 000 złotych przychodów:

  • Najpierw niższym progiem podatkowym będzie liczony dochód podatnika do kwoty 85 528 zł, czyli 85 528 zł * 18 proc. = 15 395,04 zł,
  • Następnie nadwyżka dochodu ponad kwotę graniczną z pierwszego progu podatkowego będzie pomnożona przez wyższy próg 32 proc.:
    • 100 000 zł - 85 528 zł = 14 472 zł,
    • 14 472 zł * 32 proc. = 4 631,04 zł,
  • W rezultacie podatnik jest zobowiązany odprowadzić podatek w takiej wysokości: 15 395,04 zł + 4 631,04 zł = 20 026,08 zł.

Trzeba również pamiętać o kwocie zmniejszającej podatek. To ustalana odgórnie suma, którą odlicza się od zaliczek na podatek dochodowy (PIT). Jej wysokość zależy od osiąganych dochodów i w 2019 roku wynosiła:

  • W przypadku dochodu do 8 tys. zł - kwota zmniejszająca podatek wynosi 1440 zł,
  • Od 8001 do 13000 zł przychodu - wynik wzoru wyliczenia kwoty zmniejszającej podatek: 631,98 zł * kwota osiągniętego dochodu / 4400 zł,
  • Od 13001 złotych do 85528 złotych dochodu - 556,02 zł kwoty zmniejszającej podatek.

Resort finansów przypomina, że kwotę podatku można obniżyć o ulgi i odliczenia. Do tej kategorii zaliczają się darowizny, wydatki na internet, rehabilitację, szkolenia uczniów, ulgę budowlaną, prorodzinną, czy straty z ubiegłych lat.
Jednocześnie podatnicy mają możliwość odliczania od podstawy opodatkowania zapłaconych składek ubezpieczeniowych, a od kwoty podatku zapłaconej kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zobacz także

Jak rozliczają się małżonkowie?

W przypadku rozliczania się wspólnego małżonków, kiedy zostanie przekroczony drugi wyższy próg podatkowy, nadal można stosować stawkę 18 proc.

Do momentu, kiedy dochód za ubiegły rok nie przekroczy kwoty granicznej 85 528 zł, podlega się opodatkowaniu według pierwszego progu podatkowego.

Jednak podatnik, który przekroczy drugi wyższy próg podatkowy i złoży oświadczenie do urzędu skarbowego o wspólnym rozliczaniu z małżonkiem, którego dochody mieszczą się w pierwszym progu podatkowym, nadal będzie podlegał opodatkowaniu z 18-procentową stawką.

Jednak trzeba pamiętać, że po zmianie ze wspólnego na indywidualne rozliczanie, podatnik podlega ogólnym zasadom z dwoma progami podatkowymi. 

Zobacz także

Jak obliczać zaliczki na podatek dochodowy?

Przedsiębiorcy mają obowiązek wpłacać zaliczki na podatek dochodowy do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, niektórzy przedsiębiorcy mogą płacić zaliczki w systemie kwartalnym – do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Z tej formy mogą korzystać tzw. mali podatnicy, czyli podatnicy, których przychody ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym 1,2 mln euro, oraz podatnicy rozpoczynający działalność.

Zaliczki kwartalne trzeba wpłacać do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka.

Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego należy wpłacić w terminie do 20. stycznia następnego roku. Nie jest konieczna wpłata zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty założy się zeznanie roczne i w tym terminie dokona zapłaty podatku wynikającego z zeznania.

Jeżeli przedsiębiorca chce płacić zaliczki w systemie kwartalnym albo uproszczonym, musisz zawiadomić o tym w zeznaniu rocznym, za ten rok, w którym stosowałeś to rozwiązanie.

W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, trzeba złożyć zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek należy złożyć podczas rejestracji działalności albo w jej trakcie, na formularzu CEIDG.

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka (bądź zaliczki od dochodów osiąganych przez kilka następujących po sobie okresów rozliczeniowych) nie przekracza 1 000 zł.

Zobacz także

RadioZET.pl/poradnikprzedsiebiorcy.pl/biznes.gov.pl/PTD