Zamknij

Dla tych, którzy wypełniają PIT w ostatniej chwili

Olga Papiernik
27.04.2018 12:35
Rozliczanie podatku
fot. Arkadiusz Ziolek/ East News

Nawet 30 kwietnia, tuż przed północą, gdy już nie mamy szans, aby dotrzeć do czynnego urzędu pocztowego, możemy wysłać PIT przez internet, dzięki uruchomieniu przez fiskusa czegoś, co nazywa się: wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. Plus tego rozwiązania jest taki, że unikniemy błędów, na które wystawiają nas „komercyjni” dostawcy niektórych e-formularzy z dołączonymi  błędnymi instrukcjami.

W tym roku taka możliwość została udostępniona 15 marca i pozostaje raczej mało znana. Czym więc jest? PFR (ang. pre-filled tax return) to wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe za poprzedni rok, które proponuje ci urząd skarbowy. Urząd przygotuje dla ciebie wstępnie wypełnione zeznanie: PIT-37 – jeśli uzyskałeś przychody z zatrudnienia, PIT-38 – jeśli uzyskałeś przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji).

PFR nie jest więc rozwiązaniem dla wszystkich podatników, pominięto tych, którzy rozliczają się poprzez inne pit-y. Bardzo liczna grupa to prowadzący własną działalność gospodarczą, rozliczając się na zasadach ogólnych bądź poprzez podatek liniowy (w tej drugiej opcji jest to wybór, który pozbawia szansy na skorzystanie z niektórych bardzo popularnych ulg). I to jest największa słabość PFR.

PFR wraz z instrukcją, bardzo łatwo można znaleźć w internecie. Poprzez wyszukiwarkę z instrukcji można wybrać organizację pożytku publicznego, którą chcemy obdarować 1 proc. swego podatku.

Oczywiście, potrzebnych jest kilka dokumentów, dzięki którym wypełnimy PFR. W wersji „minimum” są to pit-y, które dostaliśmy od pracodawcy/pracodawców. Jednak autoryzacji zeznania dokonuje się poprzez wpisanie kwoty przychodów za 2016 r. Trzeba więc odszukać zeznanie podatkowe sprzed roku. Po autoryzacji i wysłaniu PFR, dostaniemy mailowo potwierdzenie przyjęcia formularza przez administrację skarbową.

Oczywiście można skorzystać z wielu ulg, ale trzeba wiedzieć z jakich i jakie kwoty wpisać, korzystając z PFR. Tego „robot” za nas nie zrobi. Jest to przecież usługa nazwana: wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe . A przecież z ulg można skorzystać na kilkadziesiąt sposobów!

Dlaczego warto pochwalić fiskusa za PFR? Bo zapominalscy mogą wysłać w ten sposób w ostatniej chwili, unikając kłopotów związanych z tłumaczeniem się później w którymś z urzędów skarbowych. Można zyskać dodatkowy czas, aby po 30 marca bardzo uważnie posprawdzać bardzo długą listę ulg podatkowych i złożyć korektę zeznania podatkowego.

Unikniemy w ten sposób, dzięki PFR też bardzo poważnego kłopotu, który wynika z tego, że w internecie jest wiele e-pitów, a ci którzy na nich pośrednio zarabiają (opcja obdarowania 1 proc. podatku ograniczona jest do jednej, czasem kilku organizacji pożytku publicznego, z którymi dostarczyciel elektronicznych pitów ma umowę biznesową) nie zawsze troszczą się o uaktualnienie „porad” ich własnego autorstwa.

W porównaniu z pit-ami sprzed roku wprowadzono aż 16 zmian! Ta praktycznie najważniejsza dotyczy kwoty wolnej od podatku. Niestety, ale znaleźliśmy e-deklaracje do rozliczenia PIT za 2017 r. ze stawkami kwoty wolnej z wcześniejszych lat, bez uwzględnia tak ważnej zmiany, szczególnie ważnej dla osób o najniższych dochodach. Po prostu: żenada. Dlatego przypominamy na czym polega najważniejsza ze zmian w rozliczaniu podatku dochodowego.

W obowiązującym do końca 2016 r. stanie prawnym wszystkim podatnikom przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w takiej samej wysokości. Od 1 stycznia 2017 r. kwota ta w danym roku podatkowym jest uzależniona od wysokości uzyskanego dochodu i wynosi:

  • 1.188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6.600 zł;
  • 1.188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł) ÷ 4.400 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6.600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11.000 zł;
  • 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł;
  • 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł.

Oznacza to, że podatnikom, których podstawa opodatkowania:

  • nie przekroczy 6.600 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości 1.188 zł;
  • przekroczy 6.600 zł, ale nie przekroczy 11.000 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości znajdującej się w przedziale pomiędzy 556,02 a 1.188 zł; kwota ta będzie się proporcjonalnie zmniejszać w miarę zbliżania się podstawy opodatkowania do górnej granicy limitu;
  • przekroczy 11.000 zł, ale nie przekroczy 85.528 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości  556,02 zł;
  • przekroczy 85.528 zł, ale nie przekroczy 127.000 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości od  556,02 zł do 0,00 zł (będzie ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do  podstawy opodatkowania do górnej granicy przedziału);
  • przekroczy 127.000 zł - kwota zmniejszająca podatek nie będzie przysługiwać.

Ze zmianą kwoty wolnej od podatku wiąże się również zmiana skali podatkowej. Za 2017 r. wynos ona:

 

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
do 85.528 zł 18% Minus kwota zmniejszająca podatek
ponad 85.528 zł 15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Zmianie uległy również zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy. W przypadku podatników, których dochody nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. kwoty 85.528 zł, przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy należy uwzględnić kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556 zł 02 gr rocznie. Natomiast jeżeli dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego progu podatkowego, zaliczki na podatek nie pomniejsza się o kwotę wolną.

zb