Dla tych, którzy wypełniają PIT w ostatniej chwili

27.04.2018 12:35

Nawet 30 kwietnia, tuż przed północą, gdy już nie mamy szans, aby dotrzeć do czynnego urzędu pocztowego, możemy wysłać PIT przez internet, dzięki uruchomieniu przez fiskusa czegoś, co nazywa się: wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. Plus tego rozwiązania jest taki, że unikniemy błędów, na które wystawiają nas „komercyjni” dostawcy niektórych e-formularzy z dołączonymi  błędnymi instrukcjami.

Rozliczanie podatku fot. Arkadiusz Ziolek/ East News

W tym roku taka możliwość została udostępniona 15 marca i pozostaje raczej mało znana. Czym więc jest? PFR (ang. pre-filled tax return) to wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe za poprzedni rok, które proponuje ci urząd skarbowy. Urząd przygotuje dla ciebie wstępnie wypełnione zeznanie: PIT-37 – jeśli uzyskałeś przychody z zatrudnienia, PIT-38 – jeśli uzyskałeś przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji).

PFR nie jest więc rozwiązaniem dla wszystkich podatników, pominięto tych, którzy rozliczają się poprzez inne pit-y. Bardzo liczna grupa to prowadzący własną działalność gospodarczą, rozliczając się na zasadach ogólnych bądź poprzez podatek liniowy (w tej drugiej opcji jest to wybór, który pozbawia szansy na skorzystanie z niektórych bardzo popularnych ulg). I to jest największa słabość PFR.

PFR wraz z instrukcją, bardzo łatwo można znaleźć w internecie. Poprzez wyszukiwarkę z instrukcji można wybrać organizację pożytku publicznego, którą chcemy obdarować 1 proc. swego podatku.

Oczywiście, potrzebnych jest kilka dokumentów, dzięki którym wypełnimy PFR. W wersji „minimum” są to pit-y, które dostaliśmy od pracodawcy/pracodawców. Jednak autoryzacji zeznania dokonuje się poprzez wpisanie kwoty przychodów za 2016 r. Trzeba więc odszukać zeznanie podatkowe sprzed roku. Po autoryzacji i wysłaniu PFR, dostaniemy mailowo potwierdzenie przyjęcia formularza przez administrację skarbową.

Oczywiście można skorzystać z wielu ulg, ale trzeba wiedzieć z jakich i jakie kwoty wpisać, korzystając z PFR. Tego „robot” za nas nie zrobi. Jest to przecież usługa nazwana: wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe . A przecież z ulg można skorzystać na kilkadziesiąt sposobów!

Dlaczego warto pochwalić fiskusa za PFR? Bo zapominalscy mogą wysłać w ten sposób w ostatniej chwili, unikając kłopotów związanych z tłumaczeniem się później w którymś z urzędów skarbowych. Można zyskać dodatkowy czas, aby po 30 marca bardzo uważnie posprawdzać bardzo długą listę ulg podatkowych i złożyć korektę zeznania podatkowego.

Unikniemy w ten sposób, dzięki PFR też bardzo poważnego kłopotu, który wynika z tego, że w internecie jest wiele e-pitów, a ci którzy na nich pośrednio zarabiają (opcja obdarowania 1 proc. podatku ograniczona jest do jednej, czasem kilku organizacji pożytku publicznego, z którymi dostarczyciel elektronicznych pitów ma umowę biznesową) nie zawsze troszczą się o uaktualnienie „porad” ich własnego autorstwa.

W porównaniu z pit-ami sprzed roku wprowadzono aż 16 zmian! Ta praktycznie najważniejsza dotyczy kwoty wolnej od podatku. Niestety, ale znaleźliśmy e-deklaracje do rozliczenia PIT za 2017 r. ze stawkami kwoty wolnej z wcześniejszych lat, bez uwzględnia tak ważnej zmiany, szczególnie ważnej dla osób o najniższych dochodach. Po prostu: żenada. Dlatego przypominamy na czym polega najważniejsza ze zmian w rozliczaniu podatku dochodowego.

W obowiązującym do końca 2016 r. stanie prawnym wszystkim podatnikom przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w takiej samej wysokości. Od 1 stycznia 2017 r. kwota ta w danym roku podatkowym jest uzależniona od wysokości uzyskanego dochodu i wynosi:

  • 1.188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6.600 zł;
  • 1.188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł) ÷ 4.400 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6.600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11.000 zł;
  • 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł;
  • 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł.

Oznacza to, że podatnikom, których podstawa opodatkowania:

  • nie przekroczy 6.600 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości 1.188 zł;
  • przekroczy 6.600 zł, ale nie przekroczy 11.000 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości znajdującej się w przedziale pomiędzy 556,02 a 1.188 zł; kwota ta będzie się proporcjonalnie zmniejszać w miarę zbliżania się podstawy opodatkowania do górnej granicy limitu;
  • przekroczy 11.000 zł, ale nie przekroczy 85.528 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości  556,02 zł;
  • przekroczy 85.528 zł, ale nie przekroczy 127.000 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości od  556,02 zł do 0,00 zł (będzie ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do  podstawy opodatkowania do górnej granicy przedziału);
  • przekroczy 127.000 zł - kwota zmniejszająca podatek nie będzie przysługiwać.

Ze zmianą kwoty wolnej od podatku wiąże się również zmiana skali podatkowej. Za 2017 r. wynos ona:

 

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
do 85.528 zł 18% Minus kwota zmniejszająca podatek
ponad 85.528 zł 15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Zmianie uległy również zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy. W przypadku podatników, których dochody nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. kwoty 85.528 zł, przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy należy uwzględnić kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556 zł 02 gr rocznie. Natomiast jeżeli dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego progu podatkowego, zaliczki na podatek nie pomniejsza się o kwotę wolną.

zb

Oceń
Tagi