Zamknij

Co to jest PIT-5? Tłumaczymy krok po kroku [PORADNIK]

Piotr Drabik
25.04.2019 16:17
Co to jest PIT-5. Jak wypełnić. Rozliczenie podatków 2019. PIT. CIT
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News (ilustracyjne)

Czy przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej muszą wypełniać druki PIT-5? Na to pytanie odpowiadamy w naszym poradniku.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Co to jest podatek dochodowy?

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT, z ang. Personal Income Tax) oraz od osób prawnych (CIT, z ang. Corporate Income Tax) to obowiązkowe świadczenie pieniężne osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa. Jest ono uzależnione od dochodu i stawek podatkowych.

Dochód z podatkowego punktu widzenia jest przychodem pomniejszonym o koszty jego uzyskania. W Polsce wyróżnia się podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych.

Zobacz także

Ile wynosi podatek dochodowy od osób fizycznych?

Jest obliczany na podstawie dwóch stawek podatku progresywnego (skali podatkowej), które są zależne od wysokości uzyskanego dochodu. W 2019 roku wynoszą one w Polsce tyle samo, ile przez ostatnie dwa lata:

  • 18 proc. – pierwszy próg podatkowy do dochodu 85 528 zł,
  • 32 proc. – drugi próg podatkowy powyżej dochodu 85 528 zł.

Zobacz także

Co to jest PIT-5?

PIT-5 to skrótowa nazwa zaliczki na podatek dochodowy opłacanej przez przedsiębiorców opodatkowanych za pomocą skali podatkowej (18 lub 32 proc.). W tym dokumencie wykazywano wartość przychodów, poniesionych kosztów, dochodu oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Co do zasady był obowiązek składania wypełnionego PIT-5 do urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest zaliczka. Na przykład - zaliczkę za grudzień opłaca się do 20. stycznia kolejnego roku.

Z kolei mali przedsiębiorcy i ci rozpoczynający działalność gospodarczą mają możliwość składania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. 

Jednak od 2007 roku nie ma obowiązku składania PIT-5. Obecnie taka ewidencja zaliczek jest stosowana są dla wewnętrznych celów prowadzonej ewidencji przedsiębiorcy.

Zobacz także

Jak obliczyć zaliczkę na podatek według skali?

Obowiązek wpłacania zaliczki pojawia się, dopiero kiedy dochody osiągnięte od początku roku przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatkowej. W 2018 i 2019 roku jest to kwota 3 089 zł. Natomiast po uwzględnieniu zasad zaokrąglania podatku wynosi 3 091 zł.

W przypadku korzystania ze skali podatkowej zaliczkę można obliczyć w następujący sposób:

  • Najpierw od kwoty przychodu (liczonego od początku roku) trzeba odjąć koszty przez ten okres poniesione. W ten sposób otrzymywana jest różnica pomiędzy przychodami a kosztami, czyli kwota dochodu.
  • Następnie od uzyskanej kwoty trzeba odjąć stratę z lat ubiegłych oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, czyli rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe (chyba że wykazywano je wcześniej, jako koszty). Pamiętaj – składki na ubezpieczenia społeczne możesz albo zaliczyć do kosztów, albo odjąć od dochodu. Jeśli płacisz składkę na Fundusz Pracy, możesz wyłącznie zaliczyć ją do kosztów). Dochód ten możesz pomniejszyć także o inne przysługujące ci odliczenia, np.dokonane darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne. Dochód po odliczeniach zaokrąglij do pełnych złotych. Uzyskasz tym samym podstawę opodatkowania.
  • Jeśli podstawa opodatkowania nie przekracza 85 528 zł, trzeba pomnożyć podstawę opodatkowania przez 18 proc. stawkę podatku i odjąć 556,02 zł. To kwota zmniejszająca podatek według skali podatkowej.
  • Gdy dochody przekroczą kwotę 85 528 zł – trzeba obliczyć nadwyżkę ponad tę kwotę, następnie nadwyżkę przemnóż przez 32 proc. i dodać do tego kwotę 15 395,04 zł. Tak obliczonej kwoty zaliczki nie pomniejsza się już o kwotę zmniejszającą podatek.
  • Od uzyskanej kwoty podatku trzeba odjąć sumę opłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (odliczeniu podlega 7,75 proc. podstawy wymiaru, a cała składka wynosi 9 proc.) i tym samym otrzymuje się podatek należny od początku roku.
  • Od kwoty podatku należnego od początku roku trzeba odjąć sumę należnych zaliczek za poprzednie miesiące. Uzyska się tym samym kwotę należnej zaliczki za dany miesiąc/kwartał.
  • Zaliczkę należną za dany miesiąc/kwartał trzeba zaokrąglić do pełnych złotych. Uzyskaną kwotę podlega wpłacie do urzędu skarbowego.

Zobacz także

RadioZET.pl/zaliczki-pit5.pl/biznes.gov.pl/PTD