Zamknij

Co to jest CIT-8? Kto składa? Tłumaczymy krok po kroku [PORADNIK]

Piotr Drabik
29.04.2019 20:11
Co to jest CIT-8. Kto składa. Termin składania. Podatki
fot. Mattz90/Shutterstock (ilustracyjne)

Spółki kapitałowe, spółdzielnie mieszkaniowe czy organizacje pozarządowe - to tylko niektóre podmioty, które są zobowiązane składać co roku zeznanie podatkowe CIT-8. Tłumaczymy krok po kroku co to jest CIT-8.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Co to jest CIT?

Firmy, przedsiębiorstwa i inne organizacje, które osiągają dochody, zobowiązane są płacić podatek dochodowy od osób prawnych (CIT, z ang. Corporate Income Tax). Podmioty nim objęte reguluje ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zobacz także

Ile wynoszą stawki podatku CIT?

W 2019 roku obowiązywały dwie stawki podatku od dochodów osób prawnych:

 • 19 proc.,
 • 9 proc.

Z obniżonej stawki mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 1,2 mln euro.

Po przekroczeniu tego progu będziesz płacił zaliczki na podatek o stawce podstawowej - czyli 19 proc. Stawka stosowana jest wyłącznie do przychodów ze źródeł innych niż zyski kapitałowe. Dodatkowo, z niższej stawki CIT skorzystają firmy rozpoczynające działalność (w pierwszym roku podatkowym).

Zobacz także

Kto płaci podatek CIT?

Według listy zamieszczonej przez Ministerstwo Finansów objęte obowiązkiem płacenia podatku CIT są:

 • osoby prawne (m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie),
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (m.in. wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe), z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd w Polsce,
 • podatkowe grupy kapitałowe (zarejestrowane w urzędzie skarbowym grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone warunki),
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Zobacz także

Co to jest CIT-8?

To jeden z formularzy zeznania podatku dochodowego dla osób prawnych (CIT). Dzięki tej deklaracji fiskus dostaje informacje na temat przychodów oraz dochodów danej organizacji. 

Kto składa CIT-8?

Na liście zamieszczonej przez Ministrostwo Finansów znajdują się następujące podmioty:

 • osoby prawne (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna czy szkoła wyższa),
 • podatkowa grupa kapitałowa (umowa przynajmniej dwóch spółek kapitałowych, które mają osobowość prawną i działają w związkach kapitałowych, rozliczenia składa jednostka dominująca w grupie),
 • spółki kapitałowe w organizacji (etap od zawarcia umowy spółki do uzyskania wpisu do rejestru),
 • jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej z wyjątkiem spółek bez osobowości prawnej (np. wspólnota mieszkaniowa),
 • spółka niemająca osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym kraju (np. spółka komandytowo-akcyjna),
 • spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą lub zarządem w Polsce.

Z kolei podatku CIT-8 nie składają:

 • osoby fizyczne,
 • spółki niemające osobowości prawnej (poza spółką komandytowo-akcyjną z zarządem lub siedzibą w Polsce, nawet jeśli wspólnikami tych spółek są osoby prawne) - Osoba prawna będąca wspólnikiem spółki nieposiadającej osobowości prawnej (z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej) opodatkuje uzyskiwane w niej dochody samodzielnie, dodając je do innych swoich dochodów.

Zobacz także

Jak złożyć CIT-8?

Jako rok podatkowy przy rozliczaniu podatku CIT co do zasady traktowany jest rok kalendarzy. Chyba, że spółka lub organizacja w swoim statucie lub umowie określi zmiany, przez które rokiem podatkowym będzie okres kolejnych kalendarzowych 12 miesięcy. Jeśli w danym okresie rozliczeniowym firma lub organizacja nie ma podatku do zapłaty (czyli nie wykaże przychodów lub kosztów ich uzyskania), to trzeba złożyć tzw. zerowy CIT-8.

Poza wypełnionym zeznaniem CIT-8 płatnicy powinni złożyć sprawozdania finansowe (w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego - termin zatwierdzenia sprawozdania nie wpływa na to, kiedy masz złożyć CIT-8), o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej oraz w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (tzw. sprawozdanie uproszczone – jeśli twoje przychody lub koszty roczne przekroczyły 10 mln euro).

Przy obliczaniu CIT-8 można skorzystać ze zwolnień podatkowych – na ściśle określone cele (np. charytatywne, naukowe) i odliczeń od wykazanego dochodu – darowizny (np. cele społeczne lub religijne). Jeśli skorzystasz z obu możliwości, to łączna kwota tych odliczeń nie może przekroczyć 10 proc. podatku.

Zobacz także

Do kiedy złożyć CIT-8?

Co do zasady zeznanie podatkowe CIT-8 należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia roku podatkowego. Zazwyczaj jest to 31 marca danego roku. 

Jednak decyzją Ministerstwa Finansów w 2019 roku obowiązek składania CIT-8 został przedłużony do 31 października.

Dotyczy to podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 roku i zakończy się przed 1 lipca 2019 roku, osób osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku, które nie mają obowiązku w roku podatkowym – za który ma być złożone zeznanie – do sporządzenia określonych deklaracji lub informacji wskazanych w ustawie o PIT.

Nowe przepisy obejmują również podatników uprawnionych podmiotowo do zwolnień (np. stowarzyszenia), którzy nie pełnili funkcji płatnika i nie osiągnęli za dany rok dochodu (sporządzają zeznania „zerowe").

Zobacz także

RadioZET.pl/biznes.gov.pl/infor.pl/PTD