Nowa inwestycja deweloperska we Wrocławiu

05.12.2017 09:31

Vantage Development zawarł z Rank Progress porozumienie dotyczące utworzenia spółki w formule joint-venture w celu realizacji inwestycji deweloperskiej we Wrocławiu na nieruchomościach o łącznej powierzchni 14 ha, podał Vantage Development.

Nowa inwestycja deweloperska we Wrocławiu fot. Agencja Gazeta

"Porozumienie przyznaje emitentowi wyłączność na prowadzenie negocjacji, zmierzających do zawarcia umowy końcowej regulującej zasady współpracy stron w ramach realizacji w terminie nie późniejszym niż 15 grudnia 2017 roku. Porozumienie wygasa w przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta w terminie" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że w przypadku wejścia w życie umowy, w celu zapewnienia SPV środków niezbędnych do nabycia nieruchomości, Vantage Development przekaże na rzecz SPV środki w wysokości 88 mln zł w terminach określonych w porozumieniu, jednak nie później niż do końca maja 2020 roku.

Strony porozumienia uzgodniły, że wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych są przy ulicach Wejherowskiej i Białowieskiej została wyceniona na poziomie 159,6 mln zł.

ISBnews/OP

Oceń