Tanieją państwowe grunty rolne

22.04.2018 20:40

O 4 proc. w skali roku potaniały państwowe grunty rolne - poinformował PAP Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Dodał, że w 2017 r. średnia cena hektara państwowych gruntów rolnych wyniosła 32,2 tys. zł.

Tanieją państwowe grunty rolne fot. Pop & Zebra/Unsplash

KOWR, który jest następcą Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) zauważa, że od 2004 r., czyli od wstąpienia Polski do UE, ceny gruntów rolnych wyraźnie rosły. Dotyczyło to wszystkich grup obszarowych i regionów kraju. Dopiero w 2017 r. nastąpił nieznaczny spadek cen (o 4 proc.) wobec 2016 r. Średnia cena państwowych gruntów rolnych wyniosła 32,2 tys. zł/ha.

Jak wyjaśnił KOWR, jest to związane z tym, iż sprzedawane są zazwyczaj mniejsze działki o słabej klasie ziemi, głównym sposobem zagospodarowania państwowych gruntów jest dzierżawa.

KOWR w 2017 r. sprzedał ok. 4 tys. ha, a w 2016 r. – 17,7 tys. ha.

Najwyższe średnie ceny za 1 ha uzyskano w województwach: wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, odpowiednio 60,2 tys. zł/ha i 54,5 tys. zł/ha. Najniższe w woj. mazowieckim – ok. 13 tys. zł/ha i lubelskim - 16,3 tys. zł/ha.

W 2000 r. hektar ziemi kosztował ok. 3,5 tys. zł, a w 2004 r. ok. 4,6 tys. zł.

Natomiast nadal drożeje ziemia w obrocie prywatnym. Jak wynika z informacji GUS, przeciętne ceny gruntów ornych - średnio w kraju - wynosiły w 2017 roku od ok. 29,3 tys. tys. zł za ha gruntów słabych, do 52,5 tys. zł za ha gruntów dobrych, przy średniej cenie 41,28 tys. zł za ha.

Dla porównania, w 2016 roku średnia cena za grunty orne w obrocie prywatnym wyniosła 39,7 tys. zł za ha. Wzrost cen sprzedaży gruntów ornych w obrocie prywatnym w 2017 r. porównując z 2016 r. wyniósł 4 proc.

Porównując dane GUS i ANR widać, że średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym w latach 1992–2005 były wyższe niż średnie ceny gruntów rolnych, uzyskiwane przez ANR o 40–50 proc. Ale od 2006 roku różnica ta zmalała i obecnie utrzymuje się na poziomie 20–30 proc.

Z porównania wynika, że średnie ceny gruntów rolnych (tj. łącznie gruntów ornych i łąk) w obrocie prywatnym w latach 2005–2015 były wyższe niż średnie ceny gruntów rolnych, uzyskiwane przez ANR o 4–6 proc. W 2016 roku różnica ta zmalała do 1 proc., natomiast w 2017 roku średnie ceny gruntów rolnych (tj. łącznie gruntów ornych i łąk) w obrocie prywatnym były wyższe od średnich cen uzyskanych przez KOWR o 8 proc.

Równolegle prowadzona jest sprzedaż gruntów o charakterze inwestycyjnym. W 2017 r. powierzchnia sprzedaży gruntów nierolnych wyniosła 591 ha, dokonano 926 transakcji sprzedaży, a średnia cena sprzedaży 1 ha wyniosła 348,6 tys. zł.

Najwięcej gruntów nierolnych w 2017 r. sprzedano w oddziale Pruszcz Gdański – 103 ha; Olsztyn – 84 ha; Rzeszów – 70 ha i Warszawa – 65 ha. Wśród nabywców gruntów nierolnych przeważają osoby fizyczne, które stanowiły 84 proc. nabywców ogółem - poinformował KOWR.

Anna Wysoczańska/PAP/RM

Oceń