Co zrobić, żeby dostać wyprawkę 300 zł dla dziecka?

18.06.2018 14:39

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

dzieci z plecakami fot. Tomasz Rytych/east news

Wyprawka dla dziecka

Program 300+ to 1 z 5 nowych projektów, których wprowadzenie zapowiedział premier Mateusz Morawiecki na konwencji PiS w kwietniu 2018 roku.

- Chcemy, żeby każde dziecko w wieku szkolnym do ukończenia 18 roku życia, które uczęszcza do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej otrzymywało 300 zł jako wyprawkę przed każdym rokiem szkolnym - poinformował Morawiecki.

To będzie kolejny wielki, ważny element naszego programu społecznego - nie będzie tam żadnych warunków, to dla wszystkich rodziców. Rodzice zresztą wiedzą najlepiej, na co wydać pieniądze dla swoich dzieci - dodał. Premier poinformował, że projekt ten zostanie zrealizowany w przeciągu - paru najbliższych miesięcy.

Od września każdy uczeń powinien dostać 300 zł na wyprawkę szkolną. Program ma kosztować państwo ok 1,5 mld zł.

W kwietniu br. szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapewniał, że - Każdy uczeń rozpoczynając rok dostanie 300 zł. Zapytany, od kiedy "wyprawka" będzie dostępna, minister odpowiedział - Od września 2018 roku.

Rodzice mieliby dostawać corocznie 300 zł na wyprawkę dla dziecka.

Dobry Start - 300 zł dla każdego dziecka

Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł.

Kto może liczyć na dodatkowe wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Kto nie dostanie świadczenia?

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentówuczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Wniosek należy złożyć do 30 listopada!

Kiedy rodzic dostanie wyprawkę?

Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę do 30 września. Jeżeli wniosek złożony zostanie w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 
Ustalenie kto będzie miał prawo do świadczenia dobry start będzie bardzo proste, oparte o prosty wniosek z niewielką ilością danych. 
W ramach postępowania w sprawie świadczenia dobry start nie będzie przeprowadzany test dochodowy, ponieważ otrzymanie wyprawki nie będzie uzależnione od wysokości dochodów. 
Nie będzie, także konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej (decyzja byłaby wydawana jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia i w sprawach świadczeń nienależnie pobranych). 
Osoby ubiegające się otrzymają informację o przyznaniu świadczenia na podany we wniosku adres e-mail, zaś w przypadku braku adresu e-mail, zostaną poinformowane o możliwości osobistego odbiory informacji o przyznaniu świadczenia - nieodebranie takiej informacji nie będzie jednak wstrzymywało wypłaty świadczenia.

Unikniesz kolejki w urzędzie jeśli wyślesz wniosek elektronicznie

Bardzo ważnym ułatwieniem, które ograniczy ewentualne kolejki w urzędach, będzie uruchomienie możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną. Wnioski będzie można składać zarówno przy pomocy za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak i bankowości elektronicznej (na wzór świadczenia 500+).

  • Na początku, jeśli nie posiadamy konta musimy zarejestrować się w module eWnioski.
1

Źródło: MRPiPS

  • Następnie zostaniemy przekierowani do modułu, w którym będzie się znajdował wniosek do uzupełnienia.

Całą instrukcję można przeczytać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem : https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-empatiamrpipsgovpl/.

Gminy mają ostatnie słowo

Należy zauważyć, że sprawny przebieg procesu przyjmowania i rozpatrywania wniosków zależy w dużej mierze od sposobu organizacji tego procesu w gminach, które mają dużą swobodę we wprowadzaniu optymalnych rozwiązań w tym zakresie.

MRPiPS/OP

Oceń