Cel zacny: wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe

06.12.2017 20:36

Podpisaniem wspólnej deklaracji zakończyło się pierwsze spotkanie izb rolniczych regionu Trójmorza, które odbyło się Warszawie. Delegaci izb rozmawiali na temat przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz rolnictwa zrównoważonego.

Cel zacny: wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe fot. East News

W skrócie

Trójmorze to inicjatywa, która skupia 12 państw Europy położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry.

Inicjatywa Trójmorza obejmuje 12 krajów naszego regionu. Takie spotkanie jest ważne w czasie, gdy rozpoczyna się dyskusja na temat unijnej polityki rolnej po 2020 roku – mówił prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz podczas otwarcia spotkania. Dodał, że wspólne inicjatywy wzmocnią pozycję międzynarodową rolników.

Zdaniem prezesa polskiego samorządu, głębokie fluktuacje cen i globalne wyzwania zawarte w celach Organizacji ds. Wyżywienia ONZ (FAO) oraz szczytu klimatycznego (COP21) w sprawie zmian klimatycznych w pełni uzasadniają oczekiwania rolników dotyczące kształtu przyszłej WPR.

W opinii polskich izb rolniczych, "ewentualne zmiany w systemie płatności bezpośrednich powinny polegać na dalszych uproszczeniach administracyjnych i procedurach dla rolników, a nie dla urzędników". Zmiany powinny umożliwić realizację celów stojących przed Unią Europejską z uwzględnieniem doświadczeń poszczególnych krajów UE. W tym kontekście należy dążyć do wyrównania poziomu dopłat. Polski samorząd rolniczy opowiada się również za nie dokonywaniem pochopnych, zaostrzonych wymogów w zakresie zazieleniania w płatnościach bezpośrednich - mówił Szmulewicz.

Dla zapewnienia większej spójności całej UE konieczne jest zwiększanie nakładów na rozwój obszarów wiejskich, a także innych funduszy z polityki spójności. "WPR powinna być silna, odpowiednia do skali wyzwań budżetowych, aby zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe w postaci wysokiej jakości żywności, wspierać konkurencyjność sektora rolno-spożywczego na globalnych rynkach (...) WPR musi nadal się rozwijać utrzymując ukierunkowanie na rynek i wspierać model gospodarstwa rodzinnego we wszystkich regionach UE" - podkreślił prezes KRIR.

Założenia Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. przedstawił Mariusz Stefan Migas z brukselskiego biura ds. rolnictwa KE. Podczas spotkania odbyły się dwa panele dyskusyjne nt. przyszłej polityki rolnej oraz rolnictwa zrównoważonego, które ma być przyszłością UE. Wzięli w nich udział m.in. wiceminister rolnictwa Ewa Lech oraz szef komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski.

Podpisana została deklaracja, w której izby z zaproszonych krajów zapewniają: "Chcemy promować praktyki rolnictwa zrównoważonego w naszych krajach w celu minimalizacji wpływu rolnictwa na środowisko, przy jednoczesnym wzroście produkcji rolnej, niezbędnym do osiągnięcia celu nr 2 ONZ oraz zapewnienia opłacalności naszych prac".

Cel zrównoważonego rozwoju nr 2 Organizacji Narodów Zjednoczonych to "wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować rolnictwo zrównoważone".

Anna Wysoczańska/PAP/RM

Oceń