PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r.

30.11.2017 14:38

Większość ekonomistów przychyla się do oceny, że tempo wzrostu gospodarczego w całym 2017 roku utrzyma się na poziomie powyżej 4% - w okolicach 4,3-4,5%. W kolejnych kwartałach tempo wzrostu gospodarczego nieco spowolni, choć wciąż będzie utrzymywało się powyżej tempa wzrostu potencjalnego, podkreślają analitycy.

PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r. fot. Photo by rawpixel.com on Unsplash

W skrócie

  • Wzrost PKB w III kw. 2017 r. o 4,9% r/r wobec 4% wzrostu r/r w poprzednim kwartale
  • Realny Wzrost PKB w III kw. 2017 r. (wyrównany sezonowo) o 1,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem

Nadal głównym motorem wzrostu gospodarczego pozostaje dynamiczny wzrost spożycia gospodarstw domowych, natomiast eksport netto dodał 1,1 pkt proc. do dynamiki PKB i był drugim co do wielkości motorem wzrostu.

Analitycy utrzymują również, że inwestycje będą stopniowo przyspieszały z uwagi na rosnące inwestycje publiczne, współfinansowane ze środków UE, zaś inwestycje firm prywatnych ze względu na utrzymującą się niepewność, w tym także prawa podatkowego, będą odbudowywały się w wolniejszym tempie.

Ekonomiści natomiast podkreślają, że długo oczekiwane odbicie w dziedzinie inwestycji (o 3,3% r/r w III kw. wobec 0,9% r/r w II kw. ) realizuje się się w tempie wolniejszym niż oczekiwano, co - ich zdaniem - dostarcza argumentów gołębim członkom Rady Polityki Pieniężnej (RPP), którzy opowiadają się za stabilizacją stóp procentowych w nadchodzących kwartałach.

W dalszym ciągu za rozczarowujące należy uznać wyniki inwestycji, które po głębokim spadku w 2016 r. stabilizują się na niskim poziomie w roku 2017. W całym 2017 r. wzrost PKB może być zbliżony do 4,5%. - starszy ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak.

- Wzrost PKB w III kw. osiągnął 4,9% r/r, przewyższając wstępny odczyt na poziomie 4,7% r/r. Konsumpcja indywidualna pozostała głównym motorem wzrostu, rosnąc o 4,8% r/r. Pozytywne zaskoczenie spotkało nas również ze strony eksportu netto, który dodał do dynamiki PKB 1,1 pp. Inwestycje wzrosły delikatnie (o 3,3% r/r), potwierdzając, że długo oczekiwane odbicie w tej dziedzinie materializuje się w tempie wolniejszym niż oczekiwano. Wg naszego szacunku wyższe nakłady inwestycyjne samorządów lokalnych dodały do wzrostu inwestycji w III kw. około 3 pkt. proc., co oznacza, że wydatki pozostałych sektorów są nadal w stagnacji. Utrzymująca się słabość w inwestycjach i wyczerpujące się moce produkcyjne w budownictwie sugerują naszym zdaniem, że odbicie inwestycyjne w nadchodzących kwartałach może być słabsze niż oczekiwaliśmy do tej pory. Z drugiej strony, optymizmem napawa bardzo dobra sytuacja za granicą (ożywienie w strefie euro), co powinno nadal mocno wspierać polski eksport; krajowa konsumpcja również utrzyma zapewne solidne tempo wzrostu. W efekcie, w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB powinno utrzymać się na solidnym poziomie, a wynik za IV kw. br. może wciąż być wyraźnie powyżej 4% r/r. PKB miał w III kw. dobrze wyważoną strukturę po stronie wartości dodanej. Przemysł, budownictwo, handel i transport dały zbliżony wkład do wzrostu PKB w ujęciu r/r. Najbardziej względem II kw. zmienił się wkład budownictwa – z 0,6 pkt. proc. do 1,3pp. Przemysł wypadł dobrze, ale historycznie patrząc pokazał dość skromny wynik, podczas gdy transport i handel (po raz kolejny) dołożyły się w relatywnie wysokim stopniu do dynamiki PKB. Kategoria „podatki minus subsydia" znów kontrybuowała do wzrostu PKB w skali 0,7 pkt. proc i ten wysoki wkład może utrzymać się w IV kw. Z punktu widzenia członków RPP, silny wzrost PKB nie musi oznaczać wzrostu poparcia dla podwyżki stóp procentowych z powodu wciąż słabego wzrostu inwestycji. - analitycy Banku Zachodniego WBK.

ISBnews/OP

Oceń
Tagi