Kwieciński: chcemy, by specustawa mieszkaniowa w ciągu miesiąca trafiła do Sejmu

09.05.2018 10:49

Kończą się konsultacje publiczne ws. specustawy mieszkaniowej. Chcielibyśmy, by w ciągu miesiąca opuściła rząd i została skierowana do Sejmu - powiedział w środę szef MIiR Jerzy Kwieciński. Dodał, że chciałby, by parlament zakończył prace nad specustawą jeszcze przed przerwą wakacyjną.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwiecinski fot. Marek Konrad/east news

Kwieciński na antenie wPolse.pl, przypomniał, że celem Mieszkania plus jest udostępnienie tanich mieszkań dla mniej zamożnych Polaków, których jest ok. 30-40 proc. w kraju.

- Nasze działania są przewidziane do 2030 roku. Nie da się tej dziury, w rok, dwa lata zapełnić, bo sam proces przygotowania inwestycji mieszkaniowych trwa w tej chwili 4-5 lat - powiedział, podkreślając, że proces ten zostanie skrócony do pół roku, do roku, poprzez specustawę mieszkaniową.

Szef MIiR poinformował, że kończą się konsultacje dot. projektu tej specustawy. - Chcielibyśmy żeby ona mniej więcej w ciągu miesiąca mogła opuścić rząd i być skierowana do prac parlamentarnych. Dobrze by było, żeby jeszcze przed tą sejmową przerwą wakacyjną ta ustawa została przepracowana przez maszynkę parlamentarną - wskazał Kwieciński.

Za specustawę mieszkaniową, która w połowie marca została skierowana do konsultacji publicznych, odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Projekt ustawy zakłada usprawnienie procesu przygotowania inwestycji - w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu, a także przyspieszenie wydawania decyzji administracyjnych.

Dzięki projektowanym zmianom inwestorzy będą mieli możliwość lokalizacji inwestycji mieszkaniowych za zgodą Rady Gminy w uproszczonym trybie. Projektowana regulacja zakłada, iż decyzja ws. lokalizacji tej inwestycji będzie wydawana w terminie 45 dni od dnia złożenia stosownego wniosku.

Ponadto, projekt zakłada uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji mieszkaniowych lub towarzyszących poprzez możliwość uzyskania - w ramach decyzji o pozwoleniu na budowę - zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, a także zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów niezbędnych do korzystania z inwestycji mieszkaniowej.

Pod koniec kwietnia w resorcie inwestycji i rozwoju odbyło się podsumowanie konsultacji. Jak mówił wówczas wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, w projekcie dokonano kilku zmian.

Przede wszystkim realizacja inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy będzie możliwa tylko tam, gdzie gmina przewidziała tereny pod budownictwo mieszkaniowe w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

Jak mówił Soboń, zmiany dotyczą także odległości budowanych osiedli od szkół czy przedszkoli. - Chcemy, by w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców odległość ta była o połowę krótsza, niż te zaproponowane w projekcie specustawy mieszkaniowej - powiedział.

W projekcie specustawy przewidziano, aby budowane osiedla miały dostęp do dróg publicznych, komunikacji miejskiej, transportu zbiorowego. Ponadto muszą zapewniać podstawowe potrzeby bytowe mieszkańców, takie jak dostęp do placówek szkół, przedszkoli, żłobków i terenów rekreacyjnych w odległości nie większej niż 3 km. Z kolei usługi niezbędne dla codziennego funkcjonowania mieszkańców (np. usługi handlu) muszą znajdować się w odległości nie większej niż 1 km.

PAP/Katarzyna Fiuk/OP

Oceń