Idea Bank sprzeda Leszkowi Czarneckiemu 15% Idea Getin Leasing za 75 mln zł

03.09.2018 11:43

Idea Bank zawarł z Leszkiem Czarneckim umowę dotyczącą sprzedaży 15% akcji spółki stowarzyszonej Idea Getin Leasing za 75 mln zł, podał bank. Transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wynik finansowy brutto banku w III kwartale 2018 roku w wysokości 73,7 mln zł oraz na skonsolidowany wynik finansowy brutto jego grupy kapitałowej w wysokości 16,8 mln zł.

Leszek Czarnecki fot. Stefan Maszewski/East News

"Zgodnie z postanowieniami Umowy Cena będzie płatna w ten sposób, że 25 mln zł będzie płatne w dniu zawarcia umowy, z kolei pozostała część ceny będzie płatna w dwóch równych ratach, gdzie pierwsza rata w kwocie 25 mln zł płatna będzie w terminie do 15 maja 2019 roku, a druga rata w kwocie 25 mln zł płatna będzie w terminie do 15 maja 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Transakcja została dokonana za pośrednictwem i przy udziale firmy inwestycyjnej: Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. Zakres i treść umowy nie odbiegają od standardu tego typu umów funkcjonujących na rynku, podkreślił bank.

"Transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wynik finansowy brutto emitenta w III kwartale 2018 roku w wysokości 73,7 mln zł oraz na skonsolidowany wynik finansowy brutto grupy kapitałowej emitenta w wysokości 16,8 mln zł. Zawarcie umowy jest jednym z działań podjętych przez emitenta w celu przywrócenia współczynników wypłacalności do poziomów pozwalających na spełnienie wymogów połączonego bufora" - czytamy dalej.

Idea Bank szacuje, że wpływ tej transakcji na poziom współczynników wypłacalności według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku z uwzględnieniem korekt, o których mowa w raporcie bieżącym nr 94/2018 z dnia 17 sierpnia br. szacunkowo wynosi:

W ujęciu jednostkowym:

- Tier 1 szacunkowy wzrost o 47 bps w efekcie czego na poziomie Tier 1 Emitent spełniłby wymóg połączonego bufora,

- TCR szacunkowy wzrost o 47 bps.

W ujęciu skonsolidowanym:

- Tier 1 szacunkowy wzrost o 49 bps,

- TCR szacunkowy wzrost o 50 bps.

Bank podkreślił, że ostateczny wpływ transakcji na poziom współczynników wypłacalności będzie możliwy do określenia po zakończeniu badania sprawozdania finansowego banku i grupy kapitałowej za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku przez niezależnego biegłego rewidenta.

"Ponadto, emitent informuje, że spółka LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, w związku z transakcją o której emitent informował w raporcie bieżącym nr 116/2017 z dnia 28 września 2017 roku, złożyła w dniu 31 sierpnia 2018 roku oświadczenie, że uznaje ustanowioną w transakcji sprzedaży akcji spółki Idea Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie (aktualnie spółki działającej pod firmą Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie) opcję call za wygasłą. Tym samym Idea Bank S.A. nie posiada zobowiązania do ewentualnej sprzedaży akcji Idea Getin Leasing S.A. do LC Corp B.V." - napisano także.

Przed transakcją Idea Bank posiadał pakiet 74,99% akcji spółki leasingowej, po sprzedaży udział ten spadnie do 59,99%, zgodnie z aktualnie zarejestrowanym kapitałem Idea Getin Leasing. Od trzeciego kwartału 2017 r. Idea Getin Leasing nie jest objęta konsolidacją w sprawozdaniu finansowym Grupy Idea Bank.

Transakcja z Leszkiem Czarneckim odbywa się na warunkach rynkowych, po cenie wynikającej z wyceny przygotowanej przez niezależną międzynarodową firmę audytorską. Idea Bank realizuje zysk, a jednocześnie Idea Getin Leasing będzie nadal jego spółką stowarzyszoną, podkreślił także bank.

Prezes Idea Banku Tobiasz Bury zapowiedział, że bank chce jak najszybciej przystąpić do konkretnych działań optymalizujących kapitał.

- Planujemy również sekurytyzację części portfela kredytowego, która zmniejszy wymogi kapitałowe. Kapitał uzupełnią też zyski banku w kolejnych okresach i emisja obligacji podporządkowanych planowana na rok 2019. Wzmacniamy kapitały, działamy bezzwłocznie, żeby skupić się na realizacji pomysłów biznesowych w nowym składzie zarządu - powiedział Bury.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Jej model biznesowy oparty jest o innowacyjne, unikalne na skalę światową rozwiązania, takie jak zamawiany przez aplikację Mobilny Wpłatomat, przestrzenie coworkingowe Idea Hub, czy serwis transakcyjny Idea Cloud. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 roku.

ISBnews/OP

Oceń