Fitch potwierdził ratingi Małopolski, perspektywa stabilna

15.01.2018 12:47

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Małopolski (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz w walucie krajowej na poziomie A-. Fitch potwierdził także długoterminowy rating krajowy na poziomie AAA(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja.

Fitch potwierdził ratingi Małopolski, perspektywa stabilna fot. East News

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że wyniki operacyjne Małopolski pozostaną mocne w średnim okresie, co zapewni mocne wskaźniki obsługi oraz spłaty długu, pomimo prognozowanego umiarkowanego wzrostu zadłużenia w związku z realizacją zakrojonego na szeroką skalę programu inwestycyjnego. Potwierdzenie ratingów bierze również pod uwagę dobre zarządzanie w województwie oraz wysoką elastyczność Małopolski po stronie wydatkowej budżetu, co czyni województwo lepiej przygotowanym na ewentualne negatywne zjawiska, które mogą wystąpić w jego otoczeniu gospodarczym" - czytamy w komunikacie.

W swoich prognozach Fitch spodziewa się, że wyniki operacyjne Małopolski będą mocne w latach 2018-2020, z nadwyżką operacyjną wynoszącą średnio 130 mln zł i stanowiącą 13%-14% dochodów operacyjnych (po wyłączeniu dochodów o jednorazowym charakterze). W rezultacie będą one zbliżone do wyników osiąganych w ciągu ostatnich pięciu lat. W 2017 r. pozytywny wpływ na wyniki operacyjne Województwa miały dodatkowe dochody o jednorazowym charakterze w kwocie około 25 mln zł wynikające z rozliczenia VAT od inwestycji. W rezultacie, zgodnie z przewidywanym wykonaniem, nadwyżka operacyjna wyniosła 150 mln zł i stanowiła 15% dochodów operacyjnych.

W 2015 r. udział Małopolski w PKB kraju wynosił 7,9% (nominalnie 142.109 mln zł), co dawało jej piąte miejsce spośród 16 województw. Jednak z uwagi na wysoką liczbę ludności (3,38 miliona), PKB na mieszkańca Małopolski był o około 10% niższy od średniej krajowej.

ISBnews/OP

Oceń