Małe i średnie przedsiębiorstwa będą zatrudniać pracowników

12.12.2018 10:46

 Około 20% firm z sektora MŚP planuje w ciągu najbliższego roku pozyskać nowych pracowników (19,4%) wobec 40,8% rok temu, wynika z badania wynika z badania Diners Club Polska.

uścisk dłoni biznesmenów fot. east news

"Główny powód, dla którego planowany wzrost zatrudnienia jest mniejszy, to sytuacja na rynku pracy. Rekordowo niskie bezrobocie powoduje, że coraz trudniej pozyskać i utrzymać w firmie dobrze wykwalifikowanych pracowników. Jak wynika z naszych badań, polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa również mniej optymistycznie patrzą w przyszłość, niż przed rokiem" - powiedział Paweł Kałudow z Diners Club Polska, cytowany w komunikacie.

Redukcję etatów zapowiada 5,4% tych firm. Prawie 68% właścicieli firm MŚP zadeklarowało, że liczba ich pracowników utrzyma się na tym samym poziomie wobec 42,9% wskazań rok temu

"Najczęściej zatrudniać zamierzają firmy średnie (między 50 a 249 pracowników) - 33,3% przedsiębiorstw. Z kolei ponad 60% z nich planuje utrzymać liczbę pracowników na takim samym poziomie. Nowe osoby zatrudniać chce również 20% mikro firm (do 9 pracowników), a zredukować etaty tylko 1,7" z nich" - czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.

Wśród firm małych (10-49 pracowników) 12,9% ich właścicieli planuje powiększenie swoich zespołów, a 15% chce zwalniać.

"Mimo optymistycznych zapowiedzi sprzed roku, tylko części firm z sektora MŚP udało się zwiększyć zatrudnienie. Zaledwie 16% badanych przedsiębiorstw w ciągu ostatnich 12 miesięcy powiększyło personel - jest to najniższy wynik od trzech lat. Systematycznie wzrasta natomiast liczba firm, w których zatrudnienie pozostaje bez zmian - z 57% w 2016 r. do 74,7% w tegorocznym badaniu" - podano także.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań i Raportów Społecznych (IBRIS) we wrześniu 2018 r. na podstawie wywiadów z 500. właścicielami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski. Wykorzystano metodę telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Błąd oszacowania = 4 proc., poziom ufności 0,95.

Diners Club Polska jest jedynym niebankowym wydawcą na terenie Polski, który wydaje zarówno karty obciążeniowe, jak i kredytowe, które są akceptowane w ponad 21 mln punktów handlowo-usługowych i bankomatach w 185 państwach. Jest częścią Diners Club International, najstarszego wystawcy kart płatniczych i jednej z największych niebankowych instytucji na świecie.

ISBnews/OP

Oceń