Zamknij

Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Termin mija o północy

29.07.2019 09:10
Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Wzór. Można je składać tylko do poniedziałku
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News (ilustracyjne)

Mikro i mali przedsiębiorcy, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego mają czas na złożenie oświadczeń potwierdzających uprawnienie do zamrożenia cen energii tylko do poniedziałku. Salony głównych dostarczycieli energii elektrycznej będą otwarte do północy.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin

Skąd obowiązek składania oświadczeń w sprawie cen prądu?

Zgodnie z ustawą z grudnia 2018 roku odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którymi są:

  • mikro i mali przedsiębiorcy,
  • szpitale;
  • jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
  • jednostki budżetowe;
  • samorządowe zakłady budżetowe;
  • agencje wykonawcze;
  • uczelnie publiczne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych);
  • inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

mogą być – w drugim półroczu 2019 roku – rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku.

Zobacz także

Jak składać oświadczenia w sprawie prądu?

Resort energii informował z kolei, że punkty obsługi głównych sprzedawców prądu będą przyjmować w poniedziałek do północy oświadczenia potwierdzające uprawnienie do zamrożenia cen energii elektrycznej.

Oświadczenia należy dostarczyć sprzedawcy energii elektrycznej do poniedziałku 29 lipca. Ustawowy termin mówi o 27 lipca, ale ponieważ to sobota, zgodnie z Kodeksem cywilnym oświadczenie można więc złożyć jeszcze w pierwszym przypadającym po terminie dniu roboczym.

Oświadczenie potwierdzającego status odbiorcy końcowego należy złożyć swojemu sprzedawcy energii elektrycznej – przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z danym odbiorcą.

ME podkreśla, że złożenie oświadczenia o statusie jest konieczne, bo przedsiębiorstwa obrotu, czyli sprzedawcy prądu, nie mają informacji, czy dany odbiorca należy do którejś z wymienionych ustawą grup.

Rzeczniczka resortu energii Joanna Borecka-Hajduk przypomniała w rozmowie z PAP, że wnioski takie można składać również drogą pocztową, a decydująca jest data stempla pocztowego.

Zobacz także

PGE Obrót

W przypadku gospodarstw domowych i innych odbiorców końcowych z grupy taryfowej Gx w całym roku 2019 obowiązują ceny z roku 2018.

W przypadku innych firm i samorządów, które zawarły umowy po 30 czerwca 2018 r. i spełniają kryteria, o których mowa w ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ceny za pierwsze półrocze 2019 roku zostaną skorygowane do poziomu cen z 30 czerwca 2018 r. zgodnie z terminem wskazanym przez ustawodawcę.

Z uwagi na to, że termin na składanie oświadczeń upływa w sobotę, oświadczenie można składać do poniedziałku 29 lipca. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, PGE Obrót poinformowało, że przyjmowane będą również oświadczenia nadane w poniedziałek.

Oświadczenia można złożyć osobiście w Biurach Obsługi Klienta PGE Obrót, a także przesłać listownie na adres: PGE Obrót, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów.

Biura Obsługi Klienta PGE Obrót w poniedziałek 29 lipca będą otwarte do północy.

Zobacz także

Energa

Energa poinformowała, że zgodnie z art. 115 Kodeksu Cywilnego za ostateczną datę wysyłki do nas uznajemy 29 lipca 2019 roku.

Oświadczenie należy dostarczyć pocztą na adres ENERGA OBRÓT SA Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, poprzez wiadomość e-mail na adres firma@energa.pl.

Wypełnioną dokumentację można dostarczyć również osobiście w salonach Energii. W poniedziałek 29 lipca będą otwarte do północy.

Lista salonów i placówek partnerskich Energii znajduje się pod tym adresem.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Zobacz także

Tauron

Wypełnione oświadczenia klienci Taurona mogą przesyłać na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice. Dokumenty można również przynieść do punktów obsługi klienta, których lista znajduje się pod tym adresem.

Dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc na infolinię TAURONA pod numerem ‪555 444 333. 

Enea

Enea podała, że wprowadzenie do rozliczeń zmian wynikających ze wszystkich trzech ustaw nie wymaga żadnych działań w przypadku gdy przedsiębiorcy byli klientami dostawcy w dniu 30 czerwca 2018 roku.

Jeżeli natomiast 30 czerwca 2018 roku klienci kupowali energię elektryczną od innego sprzedawcy niż Enea SA, konieczne będzie wystąpienie do tego sprzedawcy z wnioskiem o wystawienie duplikatu faktury, który będzie stanowić podstawę do określenia cen, jakie powinny być stosowane w roku 2019.

Z kolei jeśli 30 czerwca 2018 r. przedsiębiorcy i samorządowcy byli klientami Enei, a obecnie są klientami innego sprzedawcy i otrzymali od tego sprzedawcy wniosek o dostarczenie duplikatu faktury, mogą zwrócić się do Enei SA o wydanie takiego duplikatu.

Można to zrobić we wszystkich Biurach Obsługi Klienta Enea lub za pośrednictwem naszej infolinii 611 111 111.

Zobacz także

Innogy

Stołeczny dostawca energii elektrycznej Innogy poinformował klientów, że występują problemy z dodzwonieniem się na infolinię firmy. Z tego powodu proponuje się skorzystanie z internetowego chatu na stronie dostawcy. 

Ponadto salon innogy w Galerii Handlowej Arkadia będzie otwarty tylko do 29 lipca. Od 1 sierpnia 2019 roku dostępny będzie nowy salon w Centrum Handlowym Wola Park.

Zobacz także

RadioZET.pl/PAP