Zamknij

Blisko połowa Polaków ocenia swoją wiedzę finansową jako dużą

Olga Papiernik
15.03.2018 12:22
finanse
fot. East News

Blisko połowa Polaków (44%) ocenia swoją wiedzę finansową jako dużą lub bardzo dużą, a niecałe 18% przyznaje, że u nich ta wiedza jest mała, wynika z raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) "Poziom edukacji finansowej Polaków 2018".

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

Wiedza Polaków o finansach - jak się sami oceniamy?

"Badani dość pozytywnie oceniają swoją wiedzę o finansach osobistych - dużą wiedzę zadeklarowało 44% z nich. Tylko 17,4% twierdzi, że ma małą wiedzę o oszczędzaniu, inwestowaniu i emeryturach. Nieco lepsza ocenę wystawiają sobie mężczyźni niż kobiety, wśród pań 21%. przyznaje się do bardzo małej wiedzy o finansach osobistych" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Z badania wynika także, że najlepiej oceniają się osoby pomiędzy 30. a 39. rokiem życia - 58% mówi w swoim przypadku o dużej wiedzy.

"Najmniej takich deklaracji jest wśród seniorów - zaledwie 19% wskazań. Okazuje się, że im mniej zarabiamy, tym mniej wiemy, jakimi prawami rządzi się świat pieniądza. Dobrą notę w tym obszarze wystawiają sobie przede wszystkim osoby o dochodach między 3 a 4 tys. zł netto miesięcznie oraz ci, którzy zarabiają więcej niż 5 tys. (odpowiednio 67% i 72% wskazań). Na małą lub bardzo małą wiedzę o finansach wskazuje aż 30% osób pomiędzy 18. a 29. rokiem życia" - czytamy także.

Zdaniem prezesa Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztofa Pietraszkiewicza, wyniki badań samooceny wiedzy finansowej Polaków pokazują, że wciąż w obszarze edukacji i doradztwa jest wiele do zrobienia.

- Na ogół, respondenci mają dobre zdanie o sobie, tymczasem dość spora grupa badanych, szczególnie młodych, przyznała, że ma braki w tym zakresie. To dla całego sektora bankowego, ale również instytucji publicznych i organizacji pozarządowych kolejny ważny sygnał, aby w jeszcze większym stopniu angażować się w działania na rzecz skutecznej edukacji finansowej. Szeroka koalicja, jaką budujemy w ramach programu sektorowego "Bankowcy dla Edukacji", jest dobrym przykładem wspólnego działania i w najbliższym czasie zamierzamy ją rozbudowywać. Jednak uzyskanie pożądanego postępu w poprawie poziomu wiedzy ekonomicznej będzie możliwe tylko przy zaangażowaniu całego systemu szkolnego i mediów publicznych - powiedział Pietraszkiewicz.

Edukacja finansowa w Europie

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji", WIB, to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie.

"Jak wskazują organizatorzy - do końca 2018 roku, dotrze on do 350 tys. uczniów, studentów i seniorów podczas 9 tys. bezpośrednich lekcji, wykładów i spotkań w 120 szkołach wyższych oraz 800 szkołach podstawowych w całej Polsce. Ważną rolę w Programie odgrywa korpus bankowców-wolontariuszy, których przeszkolonych do końca tego roku będzie już blisko 1 000. W programie uczestniczy także już ponad 350 gmin partnerskich oraz 300 zaangażowanych instytucji publicznych, stowarzyszeń i organizacji" - podano także.

Polacy, pytani o największe niedostatki w wiedzy związanej z finansami osobistymi najczęściej wskazują cyberbezpieczeństwo (blisko 38% odpowiedzi) oraz wiedzę o systemie podatkowym (35%). "Co ciekawe, na braki w wiedzy o cyberbezpieczeństwie i podatkach nieco częściej wskazują mężczyźni (odpowiednio 40% i 39%) niż kobiety (36% i 32 % wskazań). Z kolei ludzie młodzi deklarują, że największą lukę mają w wiedzy na temat emerytur (49% wskazań) oraz kredytów i pożyczek (46% osób wieku pomiędzy 18 a 29 lat zaznaczyło taką odpowiedź)" - czytamy również.

- Chcemy przekonać Polaków, że wiedza o finansach i gospodarce jest przydatna i wielokrotnie niezbędna w normalnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Pozwala także uniknąć wielu finansowych kłopotów oraz zwiększa bezpieczeństwo majątku, jaki posiadamy Dlatego mobilizujemy szeroką koalicję podmiotów do realizacji systematycznych działań edukacyjnych, zarówno do młodzieży, jak i seniorów. Bardzo mocno liczymy tutaj na niesłabnący pozytywny odzew ze strony polskich samorządów. Szczególnie, w kontekście planowanego dużego ogólnopolskiego projektu promującego przedsiębiorczość - powiedział wiceprezes WIB Waldemar Zbytek.

W jakich miastach wiedza o finansach jest najmniejsza?

Jak wskazują autorzy raportu, o ile osoby mieszkające w największych miastach aż w 57% uważają, że ich wiedza finansowa jest duża, w małych miastach (do 50 tys. mieszkańców), poziom takich ocen spada już do 39%, a na wsi osiąga najniższy wskaźnik i wynosi 38%. Dla tych ostatnich, wiedza finansowa ma przede wszystkim zapewnić poczucie bezpieczeństwa i uchronić przed utratą oszczędności - 52% osób mieszkających na wsi wskazuje na taką odpowiedź.

"Mieszkańcy małych miast oraz wsi najczęściej wskazywali także na niski poziom wiedzy o cyberzagrożeniach (aż 44% badanych z tej grupy). Co ciekawe, mieszkańcy wsi najmniejsze braki w wiedzy odczuwają w zakresie oszczędzania oraz inwestowania - zaledwie 18% badanych zaznaczyło taką odpowiedź, wymieniając swoje braki w wiedzy" - czytamy dalej.

Raport WIB "Poziom edukacji finansowej Polaków 2018" został przygotowany na podstawie badania instytutu badawczego IBRIS, które zrealizowano 2 i 3 marca na reprezentatywnej grupie 1 100 Polaków.

ISBnews/OP