Zamknij

Maluch plus. 13 listopada mija termin składania wniosków

08.11.2019 11:43
Maluch plus 2020. Dla kogo? Wniosek. Zasady. Termin mija 13 listopada
fot. Olesia Bilkei/Shutterstock (ilustracyjne)

Tylko do 13 listopada można składać wnioski do programu Maluch plus. Dotyczy on dofinansowania miejsc opieki dla najmłodszych – żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów w ramach programu. Na przyszły rok na ten cel przeznaczono 400 mln zł.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin

Maluch plus to rządowy program, który w przyszłym roku będzie realizowany w ramach trzech modułów – dla samorządów, gdzie nie ma jeszcze opieki żłobkowej (do 3 mln zł); tam, gdzie żłobki już istnieją (kwota wsparcia wzrośnie z 30 do 33 tys. zł na dziecko, możliwe jest też 5-tysięczne wsparcie dla opiekunów dziennych) oraz dla firm i instytucji (np. uczelni), które chcą np. uruchomić żłobki przyzakładowe.

Ten ostatni moduł, adresowany głównie do sektora prywatnego, jest nowością w programie.

Zobacz także

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej (MRPiPS), podkreślił, że wnioski należy składać do urzędów wojewódzkich w terminie do 13 listopada.

Mając na uwadze doświadczenia z lat poprzednich, zainteresowanie programem zawsze jest bardzo duże. Daliśmy większe preferencje dla jednostek samorządu terytorialnego, żeby w tych jednostkach była możliwość tworzenia większej liczby miejsc żłobkowych. Dajemy też środki na funkcjonowanie istniejących żłobków. To jest gwarancja dla samorządów, że te miejsca są dofinansowywane.

Stanisław Szwed

Dodał, że na realizację przyszłorocznej edycji programu Maluch plus przeznaczono 400 mln zł.

Zobacz także

Maluch plus. Jak złożyć wniosek?

Oferty konkursowe w formie papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na której terenie prowadzona jest lub będzie instytucja opieki.

Z kolei oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP należy przesyłać na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego. Liczy się data wpływu do urzędu.

Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do programu minister rodziny podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej MRPiPS do 29 stycznia 2020 r. dla wszystkich modułów.

Podmioty, które otrzymają dofinansowanie tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2020 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 5 lat, czyli do 31 grudnia 2025 r.

Zobacz także

Resort rodziny przypominał, że w minionym roku wprowadzono szereg zmian, które mają ułatwić zakładanie i prowadzenie żłobków. Zniesiono m.in. wymóg posiadania w żłobku co najmniej dwóch pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci.

Wprowadzono także normy żywieniowe oraz obowiązek odbywania przez opiekunów i wolontariuszy cyklicznych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Rozszerzono też katalog podmiotów mogących zakładać żłobki i kluby dziecięce, a także katalog osób mogących zostać lub zatrudniać dziennych opiekunów.

Z prognoz MRPiPS wynika, że do końca 2019 r. dzięki programowi Maluch plus w całym kraju będzie ok. 169,9 tys. miejsc dla maluchów.

W sumie w 2019 roku ma powstać w Polsce niemal 27,6 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi, a dofinansowanych zostanie 74,6 tys. już istniejących, w tym 734 przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych.

Zobacz także

RadioZET.pl/PAP