Zamknij

Zyski netto Baltony spadły o 2.4 mln zł

Olga Papiernik
30.11.2017 12:39
Zyski netto Baltony spadły o 2.4 mln zł
fot. Agencja Gazeta

Baltona odnotowała 2,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,37 mln zł wobec 5,3 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 90,56 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 116,44 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 2,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 281,61 mln zł w porównaniu z 291,59 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r. grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży ogółem w wysokości 280,5 mln zł, co oznacza spadek w wartościach bezwzględnych o ponad 10,4 mln zł, tj. o 3,6% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2016. W porównaniu do trzech kwartałów 2016 roku detaliczna sprzedaż ogólnodostępna spadła o 22%, detaliczna sprzedaż wolnocłowa spadła o 10%, natomiast sprzedaż hurtowa i shipchandling wzrosła o 103%, a pozostała sprzedaż spadła o 100%. Spadek przychodów ze sprzedaży był wynikiem m.in. zakończenia działalności w sklepach w Gdańsku oraz zmian w strukturze pasażerów" - czytamy w raporcie.

Wynik na działalności operacyjnej grupy po dziewięciu miesiącach 2017 r. zamknął się zyskiem w wysokości 251 mln zł wobec 5,61 mln zł zysku rok wcześniej. Jeśli chodzi o obszar kosztów największy spadek (w wartościach bezwzględnych) w porównywanych okresach dotyczył kosztów usług obcych, które zmniejszyły się o ponad 10 mln zł ze względu na zakończenie działalności w sklepach w Gdańsku, podano także.

"Wypracowany w okresie dziewięciu miesięcy wynik na poziomie EBITDA (liczony jako wynik operacyjny skorygowany o amortyzację) wyniósł 7 482 tys. zł i był o 3 240 tys. zł niższy niż ten sam wskaźnik w porównywalnym okresie kiedy to wynosił on 10 722 tys. zł. Z kolei, wynik netto [ogółem] grupy za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku zamknął się zyskiem w wysokości 1 745 tys. zł. Zysk netto za analogiczny okres w roku 2016 wyniósł 2 413 tys. zł. Na pogorszenie wyniku finansowego netto wpłynął spadek przychodów ze sprzedaży przy nieznacznym wzroście kosztu własnego sprzedaży i niewielkich zmianach pozostałych kosztów działalności operacyjnej" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 2,92 mln zł wobec 1,08 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

ISBnews/OP