Zamknij

Zyski banków spadają

Olga Papiernik
13.12.2017 09:48
Zyski banków spadają
fot. East News

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 11,68 mld zł w okresie styczeń-październik 2017 r. i był niższy o 3,9% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Wynik z odsetek wzrósł o 11% do 35,22 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 11,48 mld zł i był o 8,6% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności bankowej wzrósł o 1,7% r/r do 51,24 mld zł na koniec października 2017 r.

Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 0,6% w skali roku do 15,85 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 1,8% r/r do 26,87 mld zł w okresie styczeń-październik.

Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 5,17 mld zł, co oznacza wzrost o 4,8% w skali roku.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,65% na koniec września 2017 r. (wobec 17,72% na koniec 2016 r.), a współczynnik kapitału Tier 1 - 17,22% (wobec 16,14% na koniec 2016 r.).

Wartości kredytów wzrastają

Wartość kredytów wzrosła o 4% r/r do 1 047,81 mld zł na koniec października 2017 r., zaś wartość depozytów - o 5,7% w I-X do 1 040,76 mld zł, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

 

Wartość kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła o 6,1% w skali roku do 368,56 mld zł na koniec października br., zaś wartość kredytów dla gospodarstw domowych wzrosła o 2,8% do 672,31 mld zł.

Portfel kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych zwiększył się o 0,6% r/r do 396,37 mld zł na koniec października 2016 r., w tym wartość kredytów w CHF zmniejszyła się o 15,3% r/r i wyniosła 111,64 mld zł.

Wartość kredytów konsumpcyjnych osób prywatnych wyniosła 161,18 mld zł na koniec października i była wyższa o 8% w ujęciu rocznym.

Wartość kredytów ze stwierdzoną utratą wartości ogółem wyniosła 72,04 mld zł na koniec października 2017 r. i spadła o 2,2% w skali roku, w tym wartość takich kredytów dla gospodarstw domowych wyniosła 41,34 mld zł (wzrost o 1,4% r/r), a wartość kredytów z utratą wartości dla przedsiębiorstw wyniosła 30,57 mld zł (spadek o 6,8% r/r).

Wartość depozytów ogółem wzrosła o 5,7% r/r do 1 040,76 mld zł na koniec października 2017 r.

Depozyty przedsiębiorstw zwiększyły się o 6,4% r/r do 270,42 mld zł, zaś wartość depozytów gospodarstw domowych wzrosła o 5,3% r/r do 745,52 mld zł na koniec października 2017 r.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

ISBnews/OP