Zamknij

Kolejna tarcza dla turystyki. Ruszają zwroty pieniędzy za wycieczki

01.10.2020 11:17
Tarcza antykryzysowa dla turystyki
fot. CGN089/shutterstock (ilustracyjne)

Tarcza 2.0 dla turystyki już obowiązuje. 1 października rusza m.in. Turystyczny Fundusz Zwrotów gwarantujący turystom zwrot pieniędzy za niewykorzystane wycieczki.

Tarcza antykryzysowa dla branży turystycznej ma być także wsparciem dla podróżnych, którzy zainwestowali w wycieczki, które przez pandemię się nie odbyły.

1 października w życie wchodzi nowela ustawy z 17 września o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ta reguluje m.in. kwestię zwrotów pieniędzy za opłacone i nieodbyte z powodu koronawirusa wycieczki.

Nowa tarcza dla turystyki. Co się zmieni?

Turystyczny Fundusz Zwrotów

Taki fundusz to odpowiedź na problemy z płynnością finansową przedsiębiorców z branży. Na początku pandemii w ramach pierwszej tarczy antykryzysowej przepisy zmieniono tak, by biura podróży czy linie lotnicze mogły oferować vouchery zamiast zwrotu pieniędzy. Jeśli jednak klienci decydowali się na zwrot wpłaconych środków, przedsiębiorcy mieli 180 dni na wywiązanie się z tego obowiązku. Firmy muszą zatem zacząć realizować zwrotu, choć ich sytuacja finansowa nadal pozostawia wiele do życzenia.

Zobacz także

Rząd utworzył nowy więc fundusz, z którego sfinansowane będą zwroty pieniędzy za odwołane wycieczki.

Resort rozwoju tłumaczył, że aby organizator wycieczki otrzymał z Turystycznego Funduszu Zwrotów pieniądze na zwrot środków za odwołaną wycieczkę, będzie musiał spełnić kilka warunków:

- Przedsiębiorca powinien przyjąć płatność od turystów w formie bezgotówkowej
- być wpisanym do rejestru organizatorów turystyki
- złożyć poprzez system teleinformatyczny wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w którym określi wysokość wypłaty
- dostarczyć oświadczenie podróżnego, że z powodu pandemii odstępuje od umowy
- złożyć oświadczenie, że jako organizator imprezy turystycznej nie wręczył podróżnemu vouchera, nie dokonał zwrotu wpłat oraz że zobowiązuje się do zwrotu wypłaty na określonych zasadach
- Organizator będzie musiał też dostarczyć wykaz umów z danymi podróżnych - imię, nazwisko, PESEL, NIP, datą powiadomienia o odstąpieniu od umowy, wysokość kwoty zwrotu, numer rachunku bankowego podróżnego.

Zobacz także

Turysta, który chce otrzymać rekompensatę za nieodbytą wycieczkę będzie musiał również złożyć odpowiedni wniosek do UFG. We wniosku będzie musiał zawrzeć: swoje imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania, nazwę organizatora turystyki, z którym zawarto umowę, numer umowy, datę jej podpisania, datę powiadomienia o odstąpienia od umowy, datę rozpoczęcia imprezy turystycznej, nr rachunku bankowego, wysokość wpłaconych zaliczek.

Turystyczny Fundusz Pomocowy

Fundusz ten  ma zabezpieczać biura turystyczne w przyszłości. Chodzi np. o taką sytuację, jak miała miejsce w przypadku koronawirusa.

Zobacz także

Organizatorzy wycieczek korzystający z Funduszu Zwrotów będą zobowiązani do wpłaty 7,5 proc. łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego. Organizator turystyki będzie musiał też opłacić kwotę w wysokości 2,5 proc. lub 4,1 proc. (w zależności od wielkości przedsiębiorcy) łącznej wartości wnioskowanych wypłat.

Turystyczny Fundusz Pomocowy ma zapewnić pożyczki dla organizatorów turystyki w przypadku odwołania w przyszłości konkretnych imprez turystycznych. Składka na TFP będzie odprowadzana w wysokości nie wyższej niż 30 zł od każdego podróżnego na poczet zawartej umowy o imprezę turystyczną.

Zobacz także

Postojowe i zwolnienie z ZUS

Branża znów może liczyć na ulgę w ZUS. Nowelizacja wprowadza bowiem postojowe i zwolnienie ze składek ZUS dla przewoźników autokarowych, osób prowadzących działalność kulturalną i artystyczną, gestorów bazy hotelowej czy agentów turystycznych. Takie wsparcie obowiązywać będzie jednak od 15 października.

Zobacz także

Dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z płacenia składek obejmie w większości przypadków tych, którzy wykażą spadek obrotów o co najmniej 75 proc.

RadioZET.pl/PAP